1865-telling for 0532 JevnakerKildeinformasjon

  • Tittel 1865-telling for 0532 Jevnaker 
    Utgiver Digitalarkivet 
    Kilde ID S223 
    Linket til Jens Jensen