Østre gravlund, Gamle Oslo, Oslo, Norge


OpenStreetMap

Breddegrad: 59.912686, Lengdegrad: 10.8180015

Notater:
Østre gravlund, Tvetenveien 7, ligger mellom Helsfyr, Teisen og Bryn i Oslo over et areal på 124 dekar. Gravlunden ble innviet i 1895 etter at kommunen overtok Helsfyr gård i 1892 og gravlunden er anlagt på dennes jorder. Gravlunden er utvidet flere ganger, særlig på 1920- og 1930-tallet. hovedankomst er fra Tvetenveien, men det er også en port i gjerdet fra Østensjøveien og tre fra Strømsveien.
I 1894 ble det oppført et lite kapell, ved en ombygging ble det bygget på et hvelvet tak og en apsis og i 1946 ble fondveggen dekortert med fresker av Herman Willoch. Kapellet ble revet i 1961, men klokketårnet ble stående. Samme år ble Østre krematorium innviet med to kapeller. Store kapell har dekorasjoner av Sigurd Winge og Lille kapell har mosaikk av Kåre Jonsborg. Krematoriet opphørte i 2009.
Det er etablert en minnelund sentralt på gravplassen. Ved inngangen henger en plate i treramme med følgende tekst: «Minnelunden er et gravfelt der den enkelte grav er uten minnesmerke. Fang et minne - kjenn et savn, hver for oss har sorgen navn». Bronsestatuen, «Liggende kvinne», av den tyske arkitekten og billedhuggeren Ulfert Janssen står i minnelundens nordøstre hjørne. På minnelundens vestre side er det opprettet en barneminnelund.
I 1912 ble 11 dekar skilt ut som gravplass for Det mosaiske trossamfunn i gravlundens sørøstre del.


Gravstein

 Miniatyrbilde Beskrivelse Status Lokasjon Navn (Død/Gravlagt)
Arne og Undine  Karterud, Kirsten og Rudolf Hammer grav
Arne og Undine Karterud, Kirsten og Rudolf Hammer grav
Østre gravlund, Oslo 
    Kirsten Margareth Eriksen (d. 9 Sep 1972)
Rudolf Hammer (d. 11 Mai 1976)
Arne Marinius Antonsen Karterud (d. 21 Jan 1955)
Undine Marie Strøm (d. 19 Aug 1962)