Notater


Treff 901 til 943 av 943

      «Forrige «1 ... 15 16 17 18 19

 #   Notater   Linket til 
901 Ungkar Erich Evindsen og Pigen Kari Hansdatter Mosen u. Feller Familie F630
 
902 Utdrag av Ole Absalonsens postille:

Jeg er fød den 29de Martii 1788 i Sælboe Prestegjeld ved Trondhjem. I ægtestanden undtraadte jeg 1ste gang med Anne Larsdotter i Trondhjem. Aar 1810 - hun døde sammesteds 8de October 1813, uden at efterlade sig nogen Børn - Fred være med hendes støv. 2den gang blev jeg atter gift i Trondhjem med Pigen Anne Jacobsdotter. Dette Ægteskab velsigned den gode himmelske Fader med følgende kjære Børn: 1. En fin søn Jacob Andreas Olsen fød 16de October 1816. 2. En fin datter Anne Birgitte Olsdotter fød 17de Junii 1820. Den 19de April 1819 forlod jeg med Kone og Børn vor kjære Fødeeng og Begav os til Nordlandene, hvor vort første Tildholdssted blev Morsnæs i Lofoten. Så forblev vi der til Maii 1820, da vi ankom til Lenvigs Præstegaard. Paa dette sted mødte jeg atter Skjæbnen, at miste min anden kjære Ægtefælle , Der ved Døden afgik de 18de September og adskilledes fra mig. Mit 3die Ægteskap indgik jeg den 15de November 1821 paa Gaarden Kjærresnes i Monselvens Annex med Pigen Olene Katrine Erichsdotter. Men kun i et Aar havede jeg Glæden av denne Ægteforening, da Døden bortrev også denne Elskede Ægtehustru fra mig den 18de November 1822. I 1821 begyndte jeg med Rydningen af min nu beboende Gaard Lûnneborg i Monselven. Min 4de Hustru blev Pigen Inger Gullichsdatter. Hun er fød I Oppdals Præstegjæld paa Gaarden Mjøen i Aaret 1786. Vi Høitideligholdt vor Ægteforening i Gaarden Sollien i Monselven 3die Oktober 1824. Den almægtige himmelske Fader har ifølge sin alvise og underlige Styrelse ladet mig gjennemgaa mange haarde Gjenvordigheter, og som jeg nu indser har været til mit sande og timelige Vel, men jeg haaber paa den evige Løn, og saa vil jeg takke Hannem.

Amen 
Bjerkli, Ole Absalonsen (I196)
 
903 Utflyttet fra Nøtterøy til Fredrikstad 17 mars 1873 Karlsdatter, Karoline Josefine (I523)
 
904 Utflyttet til Frogn ved Drøbak 1883 Ström, Britta Charlotte Johannesdotter (I1077)
 
905 Utvandret til Amerika.
Social Security Number: 572-14-7055
State or Territory Where Number Was Issued: California 
Strøm, Rudolf Eugen (I144)
 
906 Vaktmester folkeskole Hansen, Andreas (I2737)
 
907 Vanfør Olsen, Ingebor (I689)
 
908 Var borgmester i Ribe i 1577.
Stud. ved universitet i Copenhagen, (Løven ?) og Paris.
Derefter bosat i Ribe.
15/4 1566: Rådmand
5/1 1568: Tolder
1577-1587 Borgmester.
3/5 1584 Død, da han var ude at hente Hans Fannigers lig.

8 børn med Marine Laugesdatter:
Merete f. 19/11 1562 Gift 1595 med Niels Bang i Bogense
Morten, stud. 1584. Præst i Vilslev 1595
Marine Gift 1589 med sognepræst Niels Sørensen Glud i Ribe
Elsebe
og Søren. Borgmester i Bogense. Gift 1593 med Klaus Bangs enke.


(Kilde: J.Vahl: Slægtebog over Afkommet af Christen Nielsen, Borgmester i Varde o. 1500. Hefte 1+7 = 1. del. Kbh. 1879-86 4. 242 sider. Hefte 8-17. 1887-97. Kramp og Erichsen nr. 21 i vol III.) 
Heggelund, Peder Mortensen (I984)
 
909 Ved Kra. Slip og baatbyggeri.
Hausmanns gate 39 
Andreasson, Alfred (I3081)
 
910 Verkstedform. v/ L.K.A.B. Ström, Julius Efraim Johannesson (I81)
 
911 Via Oslo
Med skip Montebello fra selskap Rasch til Hull medbrakt kr. 70,- 
Strömblad, Oscar Johannesson (I2164)
 
912 Viborg Købstads Historie angir under rådmenn:
"Peder Christensen Hegelund, 1550-1589.
afløste Jens Kat; Borgmester med Niels Andersen til 1571, derefter med Gunde Skriver.
Nævnes i 1581, 1585.
G. m. Karen Pedersdatter, Datter af Borgmester Peder Jensen Trane".
Chr. Bokkenheuser skrev 1931 i Viborg Folkeblad:
"Christen Hegelund var i Christian den Andens Tid Borger i Viborg. Han havde med sin Hustru, der var Datterdatter af Jess Mattissøn Sochfod, 4 Sønner, Morten, Peder, Jens og Søren".
Biskop Peder Jensen Hegelund i Ribe skriver i sine «Almanakoptegnelser»:
10.02.1565:
"Jeg skrev til Kristen (Mortensen) Hegelund i Prag.
Ifølge løse rygter, der stammer fra usikker hjemmelsmand, er der meddelt noget om, at Frederik II, konge af Danmark, skulle være død, ligeledes, at Bohus og Elfsborg skal være belejret af svenskerne, og at pesten raser i København. Ligeledes om en farlig ildebrand i det slot, hvor hertug Adolf af Holsten fejrede sit bryllup o.s.v."
Kommentar:
"Kristen Mortensen Hegelund var søn af Morten Kristensen Hegelund, borger og rådmand i Viborg, en broder til Jens Kristensen Hegelund, borgmester i Ribe, Peder Hegelunds fader. 06.01.1561 blev Christianus Høgelius, Danus immatrikulert ved Universitetet i Wittenberg".
23.03.1565:
"Det blev meddelt os om den umådelige skat, som skal udredes af vore landsmænd, at Ribe-borgerne alene skulle betale 8000 thaler i krigsskat og kannikerne 3000. Så også at hver tiende bonde er under våben, og at blomsten af Danmarks ungdom om kort tid skal sendes mod svenskerne.
Det blev også meddelt, men med mindre sikre hjemmelsmænd, om en kamp, der havde fundet sted, i hvilken en ikke ublodig sejr var tilfaldet vore; thi af svenskerne var der faldet 18000 og af vore 10000.
Jeg har skrevet til fader".
Kommentar:
"Peder Hegelunds fader var Jens Kristensen Hegelund, søn af Kristen Hegelund, borger i Viborg, og dennes hustru Offens Pedersdatter. Sønner af dem var den allerede omtalte Morten Kristensen Hegelund, rådmand i Viborg, Peder Kristensen Hegelund, borgmester i Viborg 1550-89, Jens Kristensen Hegelund, rådmand i Ribe 1544 og borgmester samme sted 1554-71, gift 1. gang med Anne Pedersdatter, datter af Peder Ibsen og moder til Peder Hegelund; hun døde 06.04.1562, gift 2. gang med Marine Kristensdatter Klyne, datter af Kristen Pedersen, borger i Ålborg, enke efter Jens Klyne, borger og storkøbmand i Ribe; hun blev 15.09.1566 gift med Jens Kristensen Hegelund".
30.01.1570:
"Min farbroder Peder Hegelund kom til Ribe".
Kommentar:
"Peder Kristensen Hegelund var borgmester i Viborg (1550-89), gift med Karen Pedersdatter, en datter af den højt ansette rådmand i Viborg Peder Jensen Trane".
16.11.1571:
Marine Peder Mortensen (Hegelunds) aborterede».
Kommentar:
"Peder Mortensen Hegelund blev ca. 1561 gift med Marine Laugesdatter, datter af rådmand i Ribe Lauge Steffensen og søster til Ribebispen Hans Laugesen". 
Heggelund, Christen Mortensen (I31)
 
913 Vogts gate 28 Strøm, Dagfin Waldemar (I36)
 
914 Vogtsgt 31, Sagene Strøm, Sofus Berthold (I150)
 
915 Wayne G. Johnson was born on 8 July 1921 on a farm near Ortonville, Minnesota, one of 14 children. He started his flying career in 1937 when a local farmer taught him to fly in a Curtiss Robin. He continued to fly well into his 80s, spending almost 70 years as a pilot. He has over 7,500 hours pilot time in over 60 different types of military and civilian aircraft with single and multi-engine land and sea ratings.

On 8 December 1941, the day after the Japanese attack on Pearl Harbor, Johnson joined the Army Air Corps. After pilot training he was sent to China as a fighter pilot with General Claire Lee Chennault's famed Flying Tigers-14th Air Force. He flew the P-40 Warhawk and P-51 Mustang fighters in combat. For a lark, and not officially authorized, he flew the Japanese Aichi "Val" dive bomber in Shanghai, after the surrender.

His most memorable mission was the first fighter strike on Japanese airdromes near Shanghai on 17 January 1945 when a flight of eight P-51 Mustangs from the 118th Tac. Recon. Black Lightning Squadron, of which he was member, and eight P-51s from the 74th Fighter Squadron, destroyed 94 Japanese aircraft on the ground and 3 in the air without loss of any U.S. planes. He was not originally scheduled for this mission but substituted for another pilot that got sick just before take-off. Gen. Chennault, Commander of the Flying Tigers, said it was one of the most successful missions of the war.

Johnson is the Editor of the four volume history Chennault's Flying Tigers. He is Past President of the Flying Tigers 14th Air Force Association. He served as Secretary of the Museum Committee for the Flying Tigers exhibit at the Museum of Aviation, Warner Robins, Georgia. He helped design the Flying Tigers Memorial Monument at the United States Air Force Museum Memorial Park in Dayton, Ohio; and has designed many other plaques and memorials, including the Flying Tigers Memorial Monument in Taipei, Taiwan.

He practices law as Senior Partner of Johnson & Morris in Silver Bay, Minnesota., and has served as City Attorney for two cities, both for over 50 years. He is the longest serving City Attorney in the United States.

Wayne Johnson was named Mr. Aviation of Minnesota in 1968 by the Governor and Minnesota Department of Aeronautics for exceptional service to aviation. He was inducted into the Minnesota Aviation Hall of Fame in April, 2002. The Silver Bay Airport was re-named the Wayne Johnson Airport in August 2005, in recognition of his contributions to aviation and community services. 
Johnson, Wayne Gordon (I4549)
 
916 Welhavens Gade 16

Dag Arbæider, Veivæsen 
Johansen, Carl (I4272)
 
917 Welhavens Gade 16 Ström, Britta Charlotte Johannesdotter (I1077)
 
918 Wilhelm von Tangen Hansteen (født 11. mai 1896 i Kristiania, død 6. september 1980 i Oslo) var norsk forsvarssjef, offiser og jurist. Hansteen var utdannet fra Krigsskolen, Den militære høyskole og cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Han arbeidet som dommerfullmektig, deretter i Generalstaben fra 1931. I perioden 1936–41 var han militærattaché i Finland.

Hansteen ivret for Finlands sak under Vinterkrigen, og det var mye hans fortjeneste at Norge i hemmelighet og i strid med sin nøytralitet forsynte finnene med artilleri og ammunisjon.

I 1942 ble Hansteen utnevnt til generalmajor, forsvarssjef og sjef for den nyopprettede norske Forsvarets overkommando i London.

Som forsvarssjef under andre verdenskrig ble Hansteen sentral i organiseringen av de norske styrkene i utlandet, koordineringen mellom norske og britiske militære myndigheter og planleggingen av frigjøringen av Norge. I 1944 overtok kronprins Olav som forsvarssjef mens Hansteen ble nestkommanderende, hovedsakelig for å gi overkommandoen mer diplomatisk tyngde.

I 1945 ble Hansteen generalinspektør for Heimevernet. Han var 1947–48 sjef for Tysklandsbrigaden, generalløytnant og hærsjef 1948–56. Fra 1956 og inntil han ble pensjonert i 1966 var Hansteen generalkrigskommissær.

Hansteen var kommandør med stjerne av St. Olavs Orden og Knight Commander av den britiske Order of the Bath, kommandør av den franske ordenen Æreslegionen. Han mottok andre ordener, bl.a. storkorset av den svenske Sverdordenen.

Wilhelm von Tangen Hansteen 
Hansteen, Wilhelm von Tangen (I3963)
 
919 Wilsesgate 3

Løsarbeider 
Johansen, Carl (I4272)
 
920 Wilsesgate 3 Ström, Britta Charlotte Johannesdotter (I1077)
 
921 Yrke:
Dagarbeider 
Johnsen, Henrik (I4870)
 
922 Yrke:
Kommunehjelp 
Flønes, Singa Jovida Olsdatter (I6369)
 
923 Yrke:
Tømmermand paa skib

Antatt oppholdssted:
Syd Amerika 
Andersson, Axel Vilhelm (I6324)
 
924 Yrke: Budeie Andersdatter, Marie (I1342)
 
925 Yrke: Butikpike Stengrimsen, Inga Johanne (I1400)
 
926 Yrke: Flødningsarbeider Svendsen, August (I1087)
 
927 Yrke: Flødningsarbeider Svendsen, Johan (I1089)
 
928 Yrke: Flødningsarbeider og Forpagter av lidt Jord Holmsen, Svend (I912)
 
929 Yrke: Fyrbøder v/ L.K.A.B. Rønning, Anton Magne (I16)
 
930 Yrke: Føderaadsmand Holmsen, Svend (I912)
 
931 Yrke: Lærejomfru Haakensdatter, Mina (I1347)
 
932 Yrke: Mekanisk arbeider Iversen, Carl August (I3176)
 
933 Yrke: Politikonstabel Gulden, Jørgen Jensen (I176)
 
934 Yrke: Skomager Hansen, Andreas J. (I2561)
 
935 Yrke: Snekker Iversen, Hjalmar Nicolai (I4282)
 
936 Yrke: Vognfører ved Chra. Elektriske Sporvei Gulden, Jens Andreas (I74)
 
937 Yrke: Vognfører ved Chra. Elektriske Sporvei Gulden, Jens Andreas (I74)
 
938 Yrke: Vognmann Eriksen, Rønning (I147)
 
939 Yrke: Vognmann Eriksen, Rønning (I147)
 
940 ØHr. Zacharias ble immatrikulert ved Rostocks universitet i juni 1567.
23.07.1570 fikk han 3 års skattefrihet av sitt gods «paa det hans Studia des mere maatte forfremmes». Han var da altså fortsatt student.
Etter hjemkomsten fikk han et prebende ved Trondhjems domkapitel, men døde i 1577, eller i alle fall før 09.02.1578, da en annen fikk prebendet etter Hr. Zacharias, «som nogen Tid forleden er død og afgangen» (NRR I 656, II 260). 1 
Soop, Zacharias Anfinnson (I168)
 
941 Østerdalen Andersen, Hans (I1326)
 
942 Østgaards gate 8, Oslo
Hjemmedøbt af Vagtmester B.Knudsen.
Vidne: Kone Ragnhild Pedersen.
Faddere: Møllekjører Karl Johansen, Faderen, Kone Charlotte Johansen og moderen.

Bekreftet 5 mai 1889

(Charlotte Johansen er fars søster og Karl Johansen er hennes mann) 
Strøm, Rudolf Eugen (I144)
 
943 Øystein Jarl "den Rike" gikk i Harald Hårfagres tjeneste og ble hans jarl først på Opplandene (Hedemarken) og senere, da Haralds morbror Guttorm døde, også i Viken.
Øystein var som flere menn på Opplandene en stor viking, noe også hans tilnavn "Sjøfarer" forteller. 
Jarl, Øystein (I1286)
 

      «Forrige «1 ... 15 16 17 18 19