Notater


Treff 51 til 100 av 833

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 17» Neste»

 #   Notater   Linket til 
51 Birgit Strøm, egentlig navn Birgit Målfrid Strøm Lyng, (født 9. august 1931 i Oslo, død 11. januar 2007) var en norsk skuespiller og dukkefører. Hun var særlig kjent for flere populære dokketeaterfigurer i NRK og stemmeroller i radio og på plateinnspillinger. Hun har blant annet skapt dokkefigurene Kalle Kra, Triola da Gamba, Titten Tei, Bamsen Teodor og Smula.

Etter å ha studert dokketeater i Praha i Tsjekkoslovakia fra 1952 til 1953, ble Birgit Strøm ansatt ved Folketeatrets dokketeater. Der spilte, dramatiserte, instruerte, oversatte og skrev hun en rekke forestillinger fram til 1959. Hun begynte siden ved Oslo Nye Teaters dokketeater, der hun var kunstnerisk leder fra 1965. Fra 1970 ble hun fast engasjert i barne- og ungdomsavdelinga i NRK, Fjernsynet, hvor hun blant annet samarbeidet med Rolf Kirkvaag. Hun har ellers deltatt aktivt i dokketeaterorganisasjoner i Norge og utlandet og mottatt en rekke priser for arbeidet sitt. Hun ble tildelt Kongens fortjenestemedalje i Gull for sin innsats for norsk barnekultur. I 1997 opprettet hun selv en figurteaterpris, Tyrihansprisen, sammen med UNIMA Norge.

Birgit Strøm var datter av dokketeaterpionéren og skuespilleren Julian Tidemann Strøm (1901-92), som hun samarbeidet med både ved Folketeateret og Oslo Nye Teater. 
Strøm, Birgit Målfrid (I26)
 
52 Bjerregaardsgate 6

Tjenestepige 
Olsen, Gerda (I4157)
 
53 Bjølsengt. 11 Andersen, Selma Marie Charlotte (I2529)
 
54 Bjørn Farmann (Haraldsson) (død 927) var en småkonge i Tunsberg (Tønsberg) i Vestfold og bror av Eirik Blodøks (Haraldsson) og sønn av Harald Hårfagre (Halvdansson). Eirik tok livet av Bjørn Farmann. Dette står beskrevet i Snorres kongesagaer.
Bjørn hadde ‘hovudbølet’ (hovedsete) sitt på kongsgården Sem i Vestfold. I sagaen om Harald Hårfagre i forteller Snorre Sturlason at kong Bjørn hadde kjøpskip i fart til andre land. Bjørn skal ha vært både en klok og omtykt mann, og var en god høvding. Han hadde sønnen Gudrød, som ble far til Harald Grenske, som siden ble far til Olav den Hellige.
Bjørn Farmann skal ha blitt drept av broren Eirik Blodøks på Sem kongsgård og gravlagt i Farmannshaugen der. Ved utgravninger i 1917 og 1918 viste det seg imidlertid at haugen ikke inneholdt noen grav, men antakelig var en rituell haug fra jernalderen. 
Farmann, Bjørn (I1268)
 
55 Blevne med Salgaards Skib Andersen, Christen (I5597)
 
56 Blind Jensen, Joen (I688)
 
57 Bodde 1522 i Aurland og var en av de største skatteyterne i Sogn. Han betalte 34 lodd sølv. Ættegarden var den store gården Underdal i Aurland. Fogden før han inn i manntallet som "Anfind paa Soop" I det samme manntallet nevnes også "Anfinn paa Underdal" som betalte 4 lodd sølv i skatt. Sollied antar at det gjelder far og sønn. Soop, Anfinn Andersson (I447)
 
58 Bohusläns regiment
Bullaren kompani
Krokstad sogn
Hogane rote 
Högström, Anders (I2669)
 
59 Bonde og gaardbeboer Andersen, Engebret (I3933)
 
60 Bonde og gaardbruger Olimb, Marte Stephensdatter (I1122)
 
61 Bonde og gaardbruger Gudmundsen, Christopher (I1168)
 
62 Bonde og gaardbruger Hansen, Peder (I3441)
 
63 Bopel ved konfirmasjon Seldvik. Strøm, Sofus Berthold (I150)
 
64 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I90)
 
65 Bopel: Guldalsgt. 13 Gulden, Per (I136)
 
66 Bopel: Guldalsgt. 13 Strøm, Rønnaug Elfrida (I145)
 
67 Borgermester i Throndhjem Arctander, Peder Nielsen (I276)
 
68 Bosted folketelling 1910:
Halvkandebakken 4 
Frantzen, Daniel (I3181)
 
69 Bosted: Haug Gulden, Per (I136)
 
70 Bosted: Søndre Glende Aslachsen, Holm (I1170)
 
71 Bosted: Vestre Kjøle
Foresatt: Lars Hansen, Vestre Kjøle 
Nielsdatter, Gunild Maria (I594)
 
72 Brandkonstabel Enkemann Paul Jensen og Pige Gulborg Gudbrandsdatter.

Uekte

Foreldrenes Bopel:
Ve pleiehjem

Faddere:
Moderen
Olava Martinsen
Bestyrer Halvor ....
Andres Ratnerud 
Paulsen, Olaf (I400)
 
73 Brankonstabel Lassen, Paul Brodahl (I405)
 
74 Brudgommens far; Jordeier Jens Jensen
Brudens far: A. Kristoffersen Lidskrabben
Forlovere: Musiker Thorvald Wahl
Kondutør J. Wahl. 
Familie F79
 
75 Caroline Victoria Jenson, 92, passed away Saturday, June 20, 2009. Funeral Services will be 11:00 a.m., Wednesday, June 24, at Hope Lutheran Church. Visitation will be from 10-11:00 a.m., at the church. Burial will be at a later date in Norge, Virginia.
Caroline was born September 28, 1916, in Presho, South Dakota to Rev. and Mrs. O.C. Rolfsen. She was preceded in death by her husband, Rev. J.B. Jenson, son, Paul and a brother, Rolf Rolfsen. Caroline is survived by a sister, Norma Jurisson, three sons, Rev. James B. Jenson and wife, Yi, Rev. Willis Jenson, Barton Jenson and wife, Heather, 12 grandchildren and 6 great grandchildren. 
Rolfsen, Caroline Victoria (I4425)
 
76 Carsten Balthazar Conradi (født 18. desember 1799 i Fredrikshald, død 2. juli 1862 i Drammen) var en norsk politiker, jurist og embedsmann.

Han arbeidet i justisdepartementet fra 1825 til 1829, var auditør i artilleribrigaden fra 1829 til 1833, assessor i Bergens stiftsoverrett fra 1833 til 1839, byfogd i Bergen fra 1839 til 1848, og sorenskriver i Lier fra 1848. Han ble valgt som stortingsrepresentant for Bergen på Stortinget i periodene 1836-1841. I 1837 og 1838 var han ordfører i Bergen.

Etter hans anmodning ble det 28. desember 1837 foreslått at bystyret skulle forholde seg til et nærmere fastsatt reglement, «for til forsamlingen at indkomme med indstilling om, hvorvidt der bør fastsættes noget reglement for dens fremtidige forhandlinger, samt, om dette maatte antages, at fremkomme med forslag til et saadant reglement». Dette reglementet ble vedtatt 28. desember 1838 og ble stående uforandret inntil det ble revidert i 1904.

https://no.wikipedia.org/wiki/Carsten_B._Conradi 
Conradi, Carsten Baltazar (I5441)
 
77 Carsten Balthazar Hansteen (født 26. september 1856, død 22. september 1923) var en norsk prest.

Carsten Hansteen var sønn av prost Wilhelm Hansteen (1820 - 1913) og Eleonore (Nora) Christine Emilie Conradi (1830–1897). Han ble student i 1874 og cand. theol. i 1880. Fra 1881 til 1882 var han lærer ved forskjellige skoler i Kristiania, før han ble ansatt som sjømannsprest i New York. Fra 1889 til 1894 var han Sjømannsmisjonens emissær i Norge.

I 1894 ble Hansteen utnevnt til sogneprest i Ulstein. Fra 1899 til 1907 var han sekretær i Kristiania Indremission. I 1907 ble han sogneprest i Domkirken i Bergen og stiftsprost i Bergen. Han beholdt dette embetet til sin død.

Hansteen var redaktør av For fattig og rig fra 1890 til 1891. Han stiftet det første menighetsbladet i Bergen, Godt Budskap. Som sekretær i Kristiania Indremission redigerte han organet Bymissionæren. Han skrev også en rekke større og mindre skrifter, blant andre Søndagsskolen (1893 - 1895), Kristiania indremissions historie i 50 aar (1905) og Av det norske kristenlivs psykologi (Bibliotheca Norvegiæ Sacræ, 1922).

Kilde: Wikipedia (http://no.wikipedia.org/wiki/Carsten_Hansteen) 
Hansteen, Carsten Balthasar (I3961)
 
78 Carsten Hansen Tanche (om. 1570 - 1650) var borgermester i Haderslev, samt borger og rådmann i Maribo på Lolland.[trenger referanse] Dessuten fantes det en annen og eldre mann i Haderslev som het Carsten Tanche.[trenger referanse] Han var død før 1605. Det var denne og hustruen Anna som skjenket byens kirke to lysestaker. Tanche, Carsten Hansen (I5485)
 
79 Cecilia Sigurdsdatter (født 1155, død 1186) datter av kong Sigurd Munn Haraldsson, og søster av kong Sverre Sigurdsson.

Cecilia ble som voksen av Erling Skakke sendt til Värmland i Sverige i 1177, hvor hun ble gift med Folkvid lagmann. Etterat kong Sverre hadde seiret over Kong Magnus Erlingson, giftet han henne 1184 bort til sin lendmann Bård Guttormsson på Rein. Cecilia hadde forlatt sin mann Folkvid og reist tilbake til Norge - fordi hun «elsket ham lite». Kong Sverre satset mye på tilslutning fra Bård Guttormson til Rein. Dette viser seg blant annet at han lot sin «søster» Cecilia erklære at ekteskapet med Folkvid lagmann var ugyldig, og giftet henne med Bård.

Ekteskapet mellom Bård Guttormsson og Cecilia ble mislikt av kirken og anfektet flere ganger ettersom ekteskapet ikke var blitt erklært ugyldig og Folkvid lagmann ennå levde. Da erkebiskop Øystein gjorde innvendinger, hevdet hun at hun aldri hadde vært virkelig gift med Folkvid, men bare vært hans frille. Tyve år senere tok imidlertid erkebiskop Eirik det standpunkt at hun hadde vært lovlig gift med Folkvid, og at ekteskapet med Bård derfor var ugyldig.

I ekteskapet med Bård Guttormsson ble Cecilia mor til den senere kongen, Inge Bårdsson (død 23. april 1217). Cecilia døde kort tid etter denne fødselen i 1185. Med den tidligere ektemannen, Folkvid lagmann, hadde Cecilia den siden så kjente sønnen Håkon Galen (død 1214). Håkon Galen var jarl i Norge og tronpretendent. I ekteskapet med Kristina Nilsdatter, datterdatter til Erik den hellige, fikk Håkon en sønn som ble døpt Knut. Cecilias andre ektemann Bård Guttormson på Rein døde 3. april 1194, i Bergen. Ekteskapet deres ble knappe året gammelt og ektemannen overlevde hustruen med 9 år. 
Sigurdsdatter, Cecilie (I1300)
 
80 Christopher ble døpt i 1758:
«Stadfested Samme dag (XVIII Søndag efter Trinit) Kiel Christophersøns barns Daab af Strømmen hiemmedøbt av Klokkeren Willum Jensøn, N: Christopher.»
Faddere var Hans Kihl Finfjord, Jørgen Willumsøn L..., Kield Larsøn Strømmen, Martha Larsdatter ibid og Aleth Kiel Bentsjorden.

Han ble konfirmert i 1774, 16 år gammel.

Da Christopher og Berrit forlovet seg «3 P T» (06.07.1783) var Taalew Ediæsen og Tharald Ediæsen (52 år i 1801), begge fra Tisnæs, forlovere. De giftet seg «8 P Trin» (8. søndag etter Trefoldighet).
I 1801 var Christopher fæstebonde og fisker på gården Strømmen, Tromsøysund, og oppgis å være 46 år gammel. På gården bodde deres barn: Inger Elisabeth (18 år og ugift), Kiel (16 år og ugift), Abelone (12 år), Niels (10 år), Ane Wivike (10 år) og Alit (egentlig Alethe, 6 år). I husholdet hadde de også:
Kiel Jørgensen, «tieneste dreng», 24 år og ugift.
Ingebor Olsdatter, «tieneste tøs», 20 år og ugift.
Ole Olsen, «Almisse lem», 70 år og ugift, «Nyder underholdnig i huuset med hans kones tieneste - samt noget av fattigkasse».
Magnill Olsdatter, «Sidstnævntes hustrue - og tieneste kone», 50 år.

Christopher var fadder da Ingebor Maria, datter til Villum Olesen Mallangseid og Anne Maria Andersdatter, ble døpt 22.03.1818 (kirkebok folio 243).

I 1831 overdro Christopher 15 mark i gården til sønnen Niels:
«Strømsgården, «Strømsfjord med Strømmen» - Hillesø [Tromsøysundet].
Skjøte fra Christopher Kjelsen til sønnen Niels Christophersen på 15 mark i denne Gård,
datert 07.01.1831, tinglyst 10.07.1832».
Det ble også foretatt en utskiftning 27.09.1831, tinglyst 10.07.1832.

Christopher døde i 1833, 77 år gammel. 
Strømmen, Christopher Kielsen (I216)
 
81 Christopher var 12 år ved manntallet i 1702.

Chrisopher og Abelone giftet seg etter 1715. Det ble avholdt skifte etter Abelones mor det året, og Abelone var da umyndig.

Strømmen med Strømsfjord hadde i 1723 en landskyld på 1 våg, 1 bismerpund og 12 merker. Christopher brukte 1 bismerpund 12 merker.

Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723 viser for "Hillesøe Tingsted":
"Nummer:
59.
Gaarde Nafne:
Strømmen med Strømsfiord.
Opsidders Tall:
3 opsider.
Proprietairs og Bøxel-Raadig:
Tromsøe Præsteboels Jord.
Huusmands Pladser:
2de Huusmands pladser som føder 2 Kiør 6 smaler.
Schoug og Setter:
Fornøden Brendeved.
Qvern og Fischerie:
Beleiligt til Fiskerie.
Situation og Beleilighed:
Tungvunden. Nordlent.
Sæd:
Saaer 2 tn. Byg.
Korn aufling:
4 tndr.
Hæste og Creature:
16 Kiør - 20 Sourer - 10 Geder - 3 Hester.
Huusmandens Creator er 2 Kiør - 6 Sourer.
Taxt effter Gamble Matricul [1 våg = 3 bismerpund (Pd.) = 72 bismermerker]:
1 - 1 - 12.
Forhøied:
1 - 1 - 12".
Utdrag fra den samtidige matrikuleringsprotokollen:
«Opsiddernes Nafne:
[1]: Torleifs Enke.
[2]: Christopher Kieldsen.
[3]: Ole Kields:
Taxt effter Gl:
Matricul [W: - Pd: - Mark]:
[1]: 0 - 2 - 0.
[2]: 0 - 1 -12.
[3]: 0 - 1 - 0.
[Sum]: 1 - 1 -12.
Gl: Leilending Schat [rDr: - Shilling]:
[1]: 0 - 32.
[2]: 0 - 24.
[3]: 0 - 16.
[Sum]: 0 - 72».

Christopher var fadder til en «Alett» i 1754 (Kirkebok 1753-78, folio 31). Han var fadder ved dåpen til Aleth, datter til sønnen Kiel, i 1757.

Christopher døde i Strømmen i 1758: «XX Søndag efter Trinitat blev begraven Christopher Kieldsøn Strømmen Ætat 70 ann».

-->> Pric Kielsen Strømmen fikk datteren Henrica i 1760. Elen Kielsdatter var fadder (Kirkebok 1753-78, folio 46). 3 
Strømmen, Christopher Kielsen (I217)
 
82 Corpulerede Michel Iversen Hverven og Ingeborg Nielsdtr. Familie F704
 
83 Dagmar Aronsen Amundsen, Dagmar (I3228)
 
84 DailyPress.com

Jens Bardon Jenson, 75, died Wednesday, May 22, in Williamsburg Community Hospital.

A native of Norge, Mr. Jenson was a retired Missouri Synod Lutheran pastor. He was a member of King of Glory Lutheran Church, Williamsburg.
He is survived by his wife, Caroline V. Jenson; four sons, James B. Jenson of Seattle, Paul R. Jenson of Boulder, Colo., Willis C. Jenson of Corning, Ark. and Barton I. Jenson of Olathe, Kan.; a sister, Myrtice Meadows of Idaho; a brother, Neale O. Jenson of Dallas; and seven grandchildren. 
Jenson, Jens Bardon (I4423)
 
85 DailyPress.com May 24, 1990

Boy's Heroics Help Grandfather Survive Disastrous Maiden Voyage.

WILLIAMSBURG - Twelve-year-old James Jenson saved his grandfather's life after their homemade pontoon boat filled with water and almost sank Friday night in the York River.
James and his grandfather, the Rev. Jens Bardon Jenson, both of Norge, were reunited Wednesday in the elder Jenson's room at Williamsburg Community Hospital.
Jenson, who has a bronchial condition, had spent several days in the intensive care unit. He was in stable condition after being treated for hypothermia and a mild heart attack.
He had spent Friday at Croaker Landing in the York River State Park finishing a plywood and fiberglass boat he had been working on for two years. Sometime during the day, a park ranger noticed a gap in the bow, and Jenson filled it with a board and caulking.

The repair delayed embarkment until nighttime. It also caused the accident, Jenson guessed, when the caulk, which was not hard-set, dissolved in the water.
Jenson's wife and James came down to the landing to see him off. The grandson said he wanted to go too, so Jenson would not be alone.
They set off about 8:30 p.m. from Croaker Landing in the 5-by-8-foot boat with a four horsepower motor and made it down to Sycamore Landing, where they picked up camping supplies Jenson's wife had left in their van there.
It was on the next leg of the trip toward a rocky point off the shore that the trouble started.

"James said, 'We're hung up on something,' and I realized we were sinking and said, `Bail out, bail out!'" the retired minister recalled Wednesday from his hospital bed. "The boat filled with water and tipped. It was floating and we were hanging on. We plodded slowly toward the shore."

He estimates that they reached the shore in 30 minutes, stopping every few feet to rest in the waist-deep water. James said he kept telling his grandfather they needed to get help, but Jenson was pessimistic. "I was tired to the point where I had to hang onto my grandson's shoulders. Otherwise I couldn't walk, he said."

Once on land, he fell, exhausted, and the next thing he remembers is waking to the "beautiful sight of an ambulance, flashing lights and what seemed like a dozen people moving about." ther sitting on the shoreline near a pier. He climbed up the bank and made his way through the woods until he found a house where he could call for help. "The only thing I was worried about was my grandpa," he said.
James estimates it took him an hour to find a house, and although no one knows exactly how long it took him to get help, it was 11:30 p.m. when the James City Volunteer Rescue Squad responded to the house off Sycamore Landing Road.

"God was at the helm when he saved Noah in his ark," Jenson said. "My boat lost me. I had no power to save myself. My grandson saved my life." 
Jenson, Jens Bardon (I4423)
 
86 Dale was about eight years old when he died of a brain cancer at St. Mary's Hospital in Rochester. Erickson, Dale Floyd (I4319)
 
87 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I4923)
 
88 Dansk biografisk Lexikon / XII. Bind Münch - Peirup.
Side 626

Rentemester, var en søn af Borgermester Peder Thomesen i Ribe. Efter først at have tjent i Kancelliet som skriver, blev han i 1536 ell. 37 Rentemester for Nørrejylland, en betroet Stilling, som han beklædte til sin Død. Han boede i Ribe og døde 22. Febr. 1554. Foruden Darum Kirke, som Biskop Iver Munk havde forlenet ham med, og som han beholdt til sin Død, havde han flere andre gejstelige Forleninger: Provstiet i Bergen (fra 1536), et Præbende i Viborg (fra 1538), et Kanonikat i Ribe (fra 1541) og, som set synes, ogsaa et i Aarhus. I Ribe Domkapitel blev han Kantor 1543. Flere af disse gejstelige Værdigheter erhvervede han ved Kjøb fra de tidligere Ihændehavere. 1544 skjænkede Kongen han Kronens Ejendom Seberg tæt ved Ribe, men uten bygninger, hvorfor Byen Ribe forærede han et Hus, som han flyttede der ud. Hans Enke, Anne Christensdatter Hegelund, der tilhørede en ripensisk Patriciersægt og tidligere havde været gift med Iver Stub i Ribe, kom efterhaanden til at sidde i smaa Kaar. 
Pedersen, Jørgen (I483)
 
89 Dansk Biografisk Lexikon:

«Hegelund, Morten Mortensen, --o.1565, Præst.

Denne Mand, der var en af Reformationens Fædre i Nørrejylland, var først Præst i Vorning, Kvorning og Hammershøj i Viborg Stift; o. 1527 kom han til Aalborg, hvor han grundede en luthersk Menighed, hvis Repræsentant han var ved religionsforhandlingerne under Herredagen i Kjøbenhavn 1530. Siden blev han Sognepræst ved St. Budolphi Kirke i Aalborg. 1537 var han en af de evangeliske Prædikanter, der vare indkaldte for at gjøre Udkast til Kirkeordinansen.
Han kaldes ved denne Lejlighed «Mester Morten», vistnok et Vidnesbyrd om, at han har studeret og taget Graden udenlands. Medens han modtog flere kongelige, Naadesbevisninger, mødte han, som det synes, ikke ringe Modstand i Aalborg. En af hans Efterfølgere har vidnet om ham, at «han sled sig slet op og blev ilde aftakket». Et enkelt bevaret Træk viser ham som en forstandig og hæderlig Mand, der med egen Fare modsatte sig den afsindige Hexejagt. En Salme af ham er bevaret. Som hans Hustru nævnes «Marine Mortens».

Ny kirkehist. Saml. II, 723 ff. V, 793 ff. H. F. Rørdam. 
Hegelund, Morten Mortensen (I707)
 
90 Deltok i første verdenskrig. Sesseng, Arthur Olsen (I5655)
 
91 Den 19. april 1819 reiste Ole Absalonsen med kone Anne Jacobsdatter og sønn Jacob Andreas nordover mot Nordlandene. Første stopp var Moskenes i Lofoten, hvor de oppholdt seg til i mai 1820. Fra Lofoten dro de til Lenvik Prestegård hvor kona Anne døde på barselseng den 18. september 1820. Våren eller sommeren 1821 gikk turen til Målselv, hvor han bosatte seg på en plass han kalte Luneborg (1821 og 1825 er gårdsnavnet skrevet Lyneborg, sannsynlig oppkalt netter byen Lüneburg hvor han gikk i tømmerlære). Den 15. november 1821 ble han gift for 3. gang på Kjerresnes med Olene Katrine Eriksdatter. Også dette ekteskapet varte kort. Den 18. november 1822 druknet hun i Målselva mens hun holdt på å skylle klær. Hun ble gravlagt den 24. november 1822 på Kjerrenes. 3. oktober 1824 giftet Absalonsen seg for 4. gang, og bryllupet ble holdt i Solli i Målselv. Bruden var Inger Gulliksdtatter og hun var født i 1786 på gården Mjøen i Oppdal. De to fikk leve i mange år. For oss som ser hendingene på avstand ser det ut som han var snar til å finne seg kone hver gang han ble enkemann. Han var håndtverker, og var ofte ute å reiste i tjeneste, mye borte fra hjemmet og nødvendigvis måtte han ha noen til å ta seg av barna og hjemmet. Det var tryggere å overlate ansvaret til en kone enn å leie hjelp som ellers kanskje var vanskelig å finne.

Han kan ikke ha bodd lenge på Luneborg iflg. papirer. Han flyttet fra den lettdrevne gården på Luneborgmoen og opp til den stenete Akka-lia og kalte gården Bjørkli (Bierkli) og her skriver han for første gang navnet sitt Ole Apsalonsen Bierkli. (Bierkli er også fødestedet hans i Flora. Som tidligere nevnt var han ikke bonde men Tømmermann og snekker av høy kvalitet. Han var også treskjærer og litt av en smed. Når han kunne så mye og gjøre seg til nytte av det han kunne, og tok til å bygge og bo i utmarken, så var det kanskje for å nytte seg den retten han hadde for å ta seg jord i Nordlandene. Han drev mest som byggmester og med innredning og annet snekkerarbeid.Tiden i Lofoten var visstnok reparasjon av kirke og prestegård, det samme var tiden i Lenvik. Han var byggmester for Målselvs første kirke som var ferdig i 1824. Han var også med da Bardu kirke ble bygd. Han skal også ha vært med da Ankenes kirke i Narvik ble bygd. Hans etterkommere er ikke i Luneborg. Sønnen Jacob Andreas druknet i Mallangen like etter at han ble gift. Det er datteren Anne Bergitte som fører slekten videre. Hun giftet seg i 1840 med Erik Johnsen fra Lesja og ble boende langt opp i Målselvdalen, på Jensvoll (Kirkesdalen). Ole Apsalonsen Bierkli døde 9. oktober 1867, 78 år gammel. Inger Gulliksdtr. Bierkli døde i 1883 på Jensvoll. De er blant de mange som hviler i bortglemte graver ved Målselv kirke. 
Bjerkli, Ole Absalonsen (I196)
 
92 Den 5. mars 1729 kjøper Fredrik av sin stemor Inger Pedersdatter, sin søster Kirsti Olsdatter og sin bror Lucas Olsen, deres arvede anparter i Ringerud. Den 19. november 1725 hadde Frek Olsen Ringerud bevilget og forunt sin bror, Lucas Olsen Ringerud å bruke plassen Gryte i sin livs tid. Fra Panteboka sakser vi også: Reier Olsen Nyhus (fra Solum), Fredrik Olsen Ringerud på sin kone Rønnau Olsdatters vegne, og Halvor Pedersen Tossevigen på sin kone Sigri Olsdatters vegne, alle boende i Ådalen, selger til sin broder og værbroder Syver Olsen og hans hustru Bergit Engebretsdatter, all sin arvelige rett i Solum i Flå, hvorfor han har gitt betaling, 30 rdl til Reier Olsen, og 15 rdl til hver av søstrene, Rønnau og Sigri Olsdøtre. Skjøtet er datert 8. november 1734. Rønnau Olsdatters far, Ole Sjurdsen Solum, ble drept på Rusta i Snarum omkring Helgemess 1703. Han var av Sønsteby/Gulsvik-ætt. Det er skifte etter Fredrik Olsen Ringerud 18/8-1749. Boets brutto var 335 rdl, nettoen 319 rdl. Ringerud, Fredrik Olsen (I657)
 
93 Dept bevilling av 30/4-1956 til å anta “Vøymo” som slektsnavn. Hansen, Charles Vilhelm (I2746)
 
94 Deseret News Feb 11 1993:

Dagmar Nygaard died February 9, 1993 in Salt Lake City, Utah.
Born August 8, 1908 in Fredrickstad, Norway to Carl Alf and Judith Kendall Andersen. Married Sigurd Olaf Nygaard, April 21, 1928 in the Salt Lake City, Utah.Our beautiful mother, grandmother and great-grandmother missed her dear husband very much after he passed away in November of last year. Now she is with him again and we know they are very happy.

Dagmar was a friend to everyone and was always concerned about the poor and less fortunate. She will always be remembered as a true lover of mankind. She thought the world revolved around her family, and we will always appreciate this special feeling she had for us.

She was preceded in death by her husband, Sigurd, a daughter, Esther, two sisters and three brothers. Survived by a brother, Frank Andersen and wife, Charlotte; son, Richard Nygaard and wife, Ellen, and son, Henry Nygaard and wife, Grace Ann. She has nine grandchildren and 26 great-grandchildren who love her very much.
Funeral services will be held Sat., Feb. 13, 1993 at 11 a.m. at the Cottonwood Mortuary Chapel, 4670 So. Highland Dr. where friends may call Friday 6-8 p.m. and one hour prior to services on Saturday. Interment: Wasatch Lawn Cemetery. 
Andersen, Dagmar Sofie (I1417)
 
95 Deseret News june 13, 2000 (http://www.deseretnews.com/article/801519/Obituary-Frank-Oliver-Andersen.html)

SALT LAKE CITY --Loving husband, step-father, father, grandfather and good friend, Frank Oliver Andersen, passed away June 11, 2000, of natural causes at St. Mark's Hospital. He was 93 years old.

Frank was born September 19, 1906 in Norway. In 1913, his family sailed to America, settling in Utah.

During World War II, Frank enlisted and served in the United States Navy as a fighting SeaBee in the Solomon Islands of the South Pacific. He was honorably discharged in 1945.

Frank was a Master Craftsman Carpenter. He was also an artist who combined his pride in his Viking heritage with his designs in the fine woodworks, cabinetry and painting he became known for in the Salt Lake Valley.
He had a deep curiosity in people from all walks of life. He was kind to, and took an interest in, anyone he met, and he made countless friends. He loved being outdoors - whether fishing, building things, taking walks or just enjoying nature. He also had a thirst for knowledge and was an avid reader with a love of history. He was particularly enthusiastic about the Old West and Native American culture.

Frank was a mentor to many people throughout his life who considered him quite an authority on a wide range of subjects. He was a very bright man who delighted in sharing his thoughts and ideas.

Frank is preceded in death by his parents; three brothers and three sisters; his granddaughter, Cathi Ann; his first wife, Bernice, to whom he was married for five years before her death; and his second wife, Dagmar, to whom he was married for 51 years before her death in 1988.

Frank met his present wife, Charlotte, in May, 1991, and they married on March 14, 1994. Frank loved their life together and they made each other very happy. He told Charlotte every single day how much joy she had brought him, so much joy that he would say he thought he was already in heaven. Frank was a romantic, charming, loveable man and Charlotte adored him. Regardless of the kind of day it was to be, he awoke each morning singing "Oh, What a Beautiful Morning," and he was always dancing her across a room.

Frank is survived by his wife, Charlotte; his stepchildren: Loretta Smallwood, Marlene Lammers, Robert Pourier and their respective families; his dearest nephew (by marriage), Peter Tartaro and his family; Frank's daughter, Lily A. Griggs and her three sons: Brent Griggs, Kevin Griggs, Lynn Griggs and their respective families and many friends.

Frank's death leaves a void that cannot be filled. It was a privilege to have Frank in our lives and we are all better people for having known him. He was a unique, loving man with a good sense of humor, and he will be sorely missed. Heaven, however, is in for a real treat.

Funeral services will be held on Wednesday, June 14, 2000 at 12 noon in the Wasatch Lawn Mortuary Chapel, 3401 South Highland Drive, where family and friends may call from 10-11:45 a.m., prior to services.

Interment, Wasatch Lawn Memorial Park. 
Andersen, Frank Oliver (I1418)
 
96 Deseret News Nov 14 1992:

Sigurd Olaf Nygaard died November 13, 1992 in Murray, Utah.

Born April 30, 1904 in Stavanger, Norway to Johan and Julia Nygaard. He married Dagmar Sofia Andersen April 21, 1928 in Salt Lake City, Utah. He was a general contractor and carpenter, building many homes in the Salt Lake valley with all of the home owners being very satisfied.He is survived by his wife; and two sons, Richard (Ellen) Nygaard; and Henry (Grace Ann) Nygaard; nine grandchildren; 26 great-grandchildren. Preceded in death by daughter, Esther Lyla Nygaard; and five sisters.

He will be missed greatly by his loving grandchildren and great-grandchildren.
Funeral services will be held Monday Nov. 16, 1992, 12 noon, at the Cottonwood Mortuary Chapel, 4670 South Highland Drive, where friends may call from 6-7 p.m. Sunday evening and one hour prior to service on Monday.
Interment, Wasatch Lawn Cemetery.

Funeral directors, Cottonwood Mortuary.
T 11/14 N 11/15 
Nygaard, Sigurd Olaf (I3240)
 
97 Deseret News, Tuesday, Oct. 20 1998

Our beloved husband, father, grandfather, great grandfather, brother and friend, Russell Millard Griggs, age 75, passed away October 18, 1998, in Holladay, Utah.

Russell was born August 21, 1923, in Payson Utah, the son of Henry Edwin Griggs and Ethel Collett. He married Lily Andersen on February 1, 1947 in Salt Lake City, Utah. Served his country during World War II. He worked for many years as a sales representative for Chevron Oil and until his death protecting children as a school crossing guard. Russell was a kind and loving individual who was respected and admired by all who knew him. His passing saddens our hearts and leaves a great void in our lives.Survivors include his wife Lily Andersen Griggs, of Salt Lake City; three sons , Lynn Griggs, Rexburg, Idaho; Kevin Griggs, Murray, Utah; Brent Griggs, Chicago, Illinois, 18 grandchildren; two great-grandchildren; four brothers and one sister. Preceded in death by his daughter Cathi Ann, granddaughter Julie Ann and one brother Harley.

Funeral services will be held Wednesday, October 21, 1998 , 11 a.m., at the Valley View 1st Ward 2000 East 3900 South, with Bishop Peter Evans officiating. Friends may call Tuesday evening from 6 to 8 p.m. at the Holbrook Mortuary, 3251 South 2300 East, and at the church on Wednesday for one hour prior to the services. Interment: Murray City Cemetery. Funeral Directors: The Holbrook Mortuary. 
Griggs, Russell Millard (I4197)
 
98 Det var tinglyste kongelige skjøter på kirkegodset i Slevika i 1683. Tingsted i 1688. Lensmann. En av flere meldt i 1690 for ulovlig hogst, men alle ble frikjent da de var odelsbønder som hadde hogget i egne skoger. Ved høsttinget i 1700 rettsak om skogdele. Noen år senere stevnet for hogst til angivelig skade for sagbruk langs Drammenselven, men ble frikjent. Vitnet som 92-åring i en grensetvist.
Fire barn.

Kilder: Krødsherad bygdebok. 
Slevika, Truls Eriksen (I498)
 
99 Det var to 'Ola Nubson', berre ein var arving i 1875. Nubsen, Ola (I1538)
 
100 Dödsdatum: 1870-11-04
Förnamn: Magnus
Efternamn: Olausson
Adress: Snaben
Dödsålder: 37 år 15 dgr 
Olausson, Magnus (I2339)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 17» Neste»