Notater


Treff 51 til 100 av 948

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 19» Neste»

 #   Notater   Linket til 
51 Arvid Gilbert Hansen, født 1894 i Kristiansand, død 1966, norsk journalist, politiker og forfatter. I årene etter den første verdenskrig var han aktiv innen arbeiderbevegelsens opplysningsvirksomhet, ble etter partisplittelsen i 1923 sentral i Norges Kommunistiske Parti , der han fremstod som partiets «sjefsideolog» med tett kontakt med Moskva.

Han var en allsidig og meget produktiv forfatter, men det er kanskje hans innsats for opplysnings- og studievirksomheten i arbeiderbevegelsen som blir stående. I 1916 var han med på å utgi den første håndboken i lags- og studiearbeid, den ble trykt i flere opplag og påvirket en hel generasjon av arbeiderungdom.

Redaktør av Akershus Social-Demokrat 1917-19, av Arbeiderpartiets teoretiske tidsskrift Det 20. Aarhundrede 1921-23. Fra 1929 til 1931 redigerte han NKPs hovedorgan Norges Kommunistblad, senere "Arbeideren". Etter et opphold i Moskva ble han i 1936 redaktør av NKP-avisen i Bergen.

Under den annen verdenskrig levde han i landflyktighet i Sverige. 1949 ble han som Furubotn-tilhenger ekskludert av NKP og deltok ikke senere aktivt i det politiske liv. 
Hansen, Arvid Gilbert (I3311)
 
52 Arvinger:
1) Jens Jensen Bakken Nedre Eiker
2) Berte Jensdatter gift med Edvard Halvorsen i Amerika
3) Pauline Jensdatter ugift og myndig boende på Høvik. Adr. Høvik Glassverk
4) Ingeborg Jensdatter gift med Kristian Thoresen i Amerika
5) Marthe Jensdatter ugift og sinnsyk. Er i forpleining i Amtsykehuset i Lillehammer fot fattigvesenets regning. 
Jensen, Jens (I178)
 
53 Ashersrud Monsen, Anders (I1786)
 
54 Assistant Superintendent of a Prison Farm Andreasen, August (I6289)
 
55 Astma Hansen, Andreas (I12)
 
56 Barnet oäkta Andersson, Ingel (I1078)
 
57 Belagd 1362-1417.
Åt 1362 fasteman vid Uppvidinge häradsting. Omtalas redan 1368 med Släthult, Norra Sandsjö sn, som sätesgård, men skriver sig senare till Äpplaholm, Västra Sandsjö sn.
En Kerstin Gunnarsdotter uppgör 1371, med sin faders samtycke och dotterns mödernefränder, ett jordaskifte med Magnus Uddolfsson [Oxenstierna] i vilket hon bl a ger allt vad hon och dottern äger i Kornstad, Ljunga sn. Bland de som skaftfört bytet är Halsten och hans far som med all säkerhet är attbetrakta som mödernefränder.
Halsten köper 1379 Källestorp, Norra Sandsjö s, av Mats Gustavsson [Sparre], ett gods som Mats förut bekommit av Folke Brynjolfsson. Tillsammans med fadern skiftar han 1385 jord med biskop Nils i Linköping så att han byter godset Aelfsensthorp i Fröreda, Vetlanda sn, mot en ström Kulz quaern i Norra Sandsjö sn.
Gunne Petersson och Gudmund i Sjöaryd förklarar i brev 1386 Halsten fri från vidare åtal för dråpet på Jon Petersson och en man i Jönköping, eftersom Halsten som böter redan lämnat vad han ägde i gården Kornstad, Ljunga sn (Västra hd), dels utfäst sig att lämna ett halvt stycke kumiskt kläde nästföljande mickelsmässa. För detta går Sigmund Sigvidsson i borgen. Dessutom har Halsten förbundit sig att, för den i Jönköping dräpte mannen, låta en mässa läsas varje vecka i två års tid. För detta borgar Peter Bryniolfsson. Om Kornstad lagligen kan frånvinnas brevutgivarna borgar Halstens fader Peter Virske för att ersättning till dessa utgår.
Är 1405 kungens domhavande vid tvist mellan Nydala kloster och Johanna, Arvid Svans änka. Skänker 1416, tillsammans med hustrun och döttrarna Birgitta och Ingrid en gård i "Fröstensholm", Björkö sn, till Kalmars nunnekloster. Året därpå skänker han, med hustrun och mågarnas Mats Gustavsson [Sparre], Johan Helgessons och Tyrgils Bagges medgivande, sin gård i Karshult, Hjämeryds sn, till Nydala kloster.
Halstens gravsten från omkring 1420, en rektangulär häll med två sköldar (en sparre och en båt), i Norra Sandsjö kyrka är beverad och har inskriptionen: Hic iacet nobilis vir Halstanus Petri cum uxore sua Katerina quorum aeime requescaet in perpetua pace amen. 
Båt, Halsten Petersson (I5249)
 
58 Bengt Halstensson Bagge, född under första halvan av 1500-talet, död tidigast april 1577 i Stockholm, svensk amiral tillhörande ätten Bagge af Berga, son till Halsten Månsson Bagge och Katarina Slatte.

Bengt Halstensson Bagge nämns som fogde i Handbörds och Uppvidinge härader från 10 november 1556 till 1559, och som häradshövding i Sevede härad den 7 september 1558. 1560 förseglade han bland adeln Gustav Vasas testamente. Bengt Halstensson Bagge deltog i fälttåget i Blekinge 1564. Den 6 maj 1565 nämns han som ryttmästare för Amund Stenssons ryttare. Samma år, närmare bestämt 20 oktober, deltog han i slaget vid Axtorna. Bengt Halstensson Bagge var sedan knektöverste under tåget mot Norge den 18 februari 1567. Den 13 juni samma år var han hövitsman över åtta örlogsskepp. Som många andra frälsemän i Småland angav Bengt Halstensson Bagge vid hertigarnas (sedermera Johan III och Karl IX) uppror (mot brodern Erik XIV) trohetsförsäkran till Johan den 10 september 1568. Den 6 april 1569 nämns han som amiral över örlogsflotta i Kalmarsund. Senare beskylldes Bengt Halstensson Bagge och hans bröder för otrohet mot kung Johan, som den 29 mars 1577 gav befallning att Bengt Halstensson Bagge och hans bror Peder skulle gripas. Även Bengt Halstensson Bagges hustru och son samt bröderna Anders och Bröms skulle fängslas på Kalmar slott. Bengt Halstensson Bagge blev i april dömd för förräderi och halshuggen i Stockholm, samtidigt som gården Berga drogs in till kronan. Den återgavs dock till arvingarna 1621 av Gustav II Adolf. 
Bagge, Bengt Halstensson (I2709)
 
59 Benjamin's given name at birth was Benjamin Trotter Mitchell. Later in his life one of his wives did not like the name "Trotter" and insisted that he change it. That is when he started going by the name Benjamin Thomas Mitchell. I have not been able to find if he had it legally changed or just started using "Thomas".

Benjamin "T." Mitchell was only two years old when his father decided to move to Ohio on the Western reserve. He was raised in the backwoods with little chance of an education until he turned seventeen years old. At that time he went to work for a Mr. Brown to learn the craft of a stone-cutter.
It was very common for a son to follow his father's trade. His father was a shoemaker, so for Benjamin to learn the trade of a stonecutter begins to show the lord's hand in his life. He only worked at learning the stonecutting trade until he was twenty. He joined the church in June of 1836.

In the spring of 1841, he moved to Nauvoo, Illinois where he went to work laying brick there. When Joseph Smith told the Temple Committee to push for completion. He then labored constantly on the Temple until it was completed.

Benjamin was chosen along with eleven others to carve the oxen for the baptismal font. He also cut the first capital that was set on the Nauvoo Temple. At the age of 25, after only cutting stone for 8 years he carves what has become a master piece of art. 
Mitchell, Benjamin Trotter (I4185)
 
60 Besøgend
Træsliberiarbeide for dagløn 
Gudbrandsen, Andreas (I326)
 
61 Besøgend Thorsdatter, Gunda Johanne (I2812)
 
62 Besøgend Andreasdatter, Anna (I6163)
 
63 Besøkende
Sedvanlig bosted:Tomb, Vestbÿ, Præstegjeld 
Andreasdatter, Karen Sofie (I1084)
 
64 Bilulykke Nyborg, Peder Magner Leonardsen (I4790)
 
65 Bilulykke Nyborg, Ragnvald (I4791)
 
66 Biografi - Biography
Av Gjerdrud og Oluffs barn kjennes 5 sønner:
Peder Oluffson Soop, rektor ved Trondhjems Kathedralskole, død i 1613.
Hans Oluffson Soop, gift med Kjerstin, sogneprest i Bodø i 1595, død 1621 i Bodin.
Nils Oluffson Soop, immatrikulert ved universitetet i Rostock i september 1594.
Anfinn Oluffson Soop, rektor ved Trondhjems Kathedralskole, død 1603, antagelig i Trondhjem.
Elias Oluffson Soop, gift med Anne Lauritsdatter, godseier på Nord-Møre og i Sogn, død 1642 i Bergen.
Hr. Peder Oluffson Soop var fra slutten av 1580-årene rektor ved katedralskolen i Trondhjem. Til lønn for sin lange tjeneste der ble han i 1597 erkedegn ved domkapitlet og fikk Edmunds prebende.
Hr. Anfinn Oluffson Soop fikk 03.07.1596 inntekten av Margrete kirke på Sunnmøre mens han studerte ved Københavns universitet. 25.09.1596 fikk Jakob Trolle kongebrev om å hjelpe ham til det ledige Herø kall på Sunnmøre. Han tiltrådde imidlertid ikke dette, idet han i 1597 ble rektor ved katedralskolen i Trondhjem efter broren Peder.
Sønnen Elias nevnes første gang 03.08.1607, da han sammen med broren Hr. Hans, hadde en sak for Herredagen i Bergen mot Zent Koffermand, borger i Bergen, om et gjeldsbrev på 89 daler. (HDD 1607, s. 3).
I manntallet over odelsgods i Sogn 1621 oppføres:
«Elias Olufssøn i Stangvik paa Nordmør hans fuldmægtig Michel Jensen, Borger i Bergen angav at eie:
Fet paa Balestrand 1½ løp, 18 merker smør, 2 meler korn
Grinde paa Sjøstrand ½ løp s.
Heggeberg i Lyster 1 løp s., 1 hud
Sult i Aurland 1 løp s., 8 meler k.
Otternes ib. 1 løp s.
Lie ib. 1 løp s.
Tokvam ib. 1 løp s., 1 hud
Skaim ib. 1 løp s., 1 hud»
tilsammen 8 løp smør, 10 meler korn, 3 huder eller 10 1/3 løp smør.
I 1624 hadde han dessuten i pant 7 løp smør i Tippen i Nordfjord av Peder Pedersson i Jørgensvaag og medarvinger.
I 1628 arvet han - som det synes - hele sin moster, Hustru Thyri Anfinnsdatters, gods. I odels-skattemanntallet 1628-29 angis at
«Elias Olssøn & Consorter eier:
Balle 1½ l. s., 4 m. k.
Sjøtun 3 m. k.
Grinde 1 l. s.
Underdal 3 l. s., 24 m. k., 3 h.
Steigemark ½ l. s., 1 gjetsk.
Ramsøe ½ l. s., 1 buksk.
Neberg 2 m. k.
Kappedal ½ l. s.
Aase 2 m. k.
Kvam 1½ l. s., 8 m. k., 1 hud
Veem 1 l. s., 8 m. k.
Skagiem 1 l. s., 5 m. k., ½ h.
Tokvam 1 l. s., 4 m. k., 1 h.
Sult 1 l. s., 4 m. k., ½ h.
Lid ¼ l. s., 4 m. k.
Otternes 1 l. s., 8 m. k.
Flom 1 l. s., 4 m. k., ½ h.
Søvde ½ l. s., 2 m. k.
Heggeberg 1 l. s., 1 h.»
Tilsammen 16½ løp smør, 82 meler korn, 8¼ hud eller 27 løp, 33 merker smør, dvs. nesten 27½ løp. Av dette har imidlertid omtrent 4 løp tilhørt fetteren hr. Zacharias Christopherson Holck, og Elias har skattet som hans fullmektige.
Et sørgedikt ved Hustru Gjertruds død ble forfattet av Nic. Laurentius (Arctander) og trykt i København i 1580:
«Elegia in obitum Gertr. Anphindi Soopiæ. Ao 1579 d. 2. Nouembr.,
eius marito Olao Nicolai Canonico Nidros»
(Bibl. Dan. III s. 1324). 1 
Soop, Gjertrud Anfinnsdatter (I53)
 
67 Birger jarl (født ca. 1210 i Östergötland] (eller tidligere), død 21. oktober 1266) var en svensk jarl fra 1248 og formynderregent fra 1250 og til sin død 21. oktober 1266 på Jälbolung i Vestergøtland. Han ligger begravet i Varnhem i Ôstergötlands landskap. Magnusson, Birger Jarl (I5266)
 
68 Birgit og Nub gifte seg i 1859. Dei var på Nedre Rotneim om lag 1867 til 1879. Då vart den garden teken på odel, og dei flytte attende til Torpo til dottera Guri. Nubsen, Nub (I1539)
 
69 Birgit Strøm, egentlig navn Birgit Målfrid Strøm Lyng, (født 9. august 1931 i Oslo, død 11. januar 2007) var en norsk skuespiller og dukkefører. Hun var særlig kjent for flere populære dokketeaterfigurer i NRK og stemmeroller i radio og på plateinnspillinger. Hun har blant annet skapt dokkefigurene Kalle Kra, Triola da Gamba, Titten Tei, Bamsen Teodor og Smula.

Etter å ha studert dokketeater i Praha i Tsjekkoslovakia fra 1952 til 1953, ble Birgit Strøm ansatt ved Folketeatrets dokketeater. Der spilte, dramatiserte, instruerte, oversatte og skrev hun en rekke forestillinger fram til 1959. Hun begynte siden ved Oslo Nye Teaters dokketeater, der hun var kunstnerisk leder fra 1965. Fra 1970 ble hun fast engasjert i barne- og ungdomsavdelinga i NRK, Fjernsynet, hvor hun blant annet samarbeidet med Rolf Kirkvaag. Hun har ellers deltatt aktivt i dokketeaterorganisasjoner i Norge og utlandet og mottatt en rekke priser for arbeidet sitt. Hun ble tildelt Kongens fortjenestemedalje i Gull for sin innsats for norsk barnekultur. I 1997 opprettet hun selv en figurteaterpris, Tyrihansprisen, sammen med UNIMA Norge.

Birgit Strøm var datter av dokketeaterpionéren og skuespilleren Julian Tidemann Strøm (1901-92), som hun samarbeidet med både ved Folketeateret og Oslo Nye Teater. 
Strøm, Birgit Målfrid (I26)
 
70 Bjerregaardsgate 6

Tjenestepige 
Olsen, Gerda (I4157)
 
71 Bjølsengt. 11 Andersen, Selma Marie Charlotte (I2529)
 
72 Bjørn Farmann (Haraldsson) (død 927) var en småkonge i Tunsberg (Tønsberg) i Vestfold og bror av Eirik Blodøks (Haraldsson) og sønn av Harald Hårfagre (Halvdansson). Eirik tok livet av Bjørn Farmann. Dette står beskrevet i Snorres kongesagaer.
Bjørn hadde ‘hovudbølet’ (hovedsete) sitt på kongsgården Sem i Vestfold. I sagaen om Harald Hårfagre i forteller Snorre Sturlason at kong Bjørn hadde kjøpskip i fart til andre land. Bjørn skal ha vært både en klok og omtykt mann, og var en god høvding. Han hadde sønnen Gudrød, som ble far til Harald Grenske, som siden ble far til Olav den Hellige.
Bjørn Farmann skal ha blitt drept av broren Eirik Blodøks på Sem kongsgård og gravlagt i Farmannshaugen der. Ved utgravninger i 1917 og 1918 viste det seg imidlertid at haugen ikke inneholdt noen grav, men antakelig var en rituell haug fra jernalderen. 
Farmann, Bjørn (I1268)
 
73 Blevne med Salgaards Skib Andersen, Christen (I5597)
 
74 Blind Jensen, Joen (I688)
 
75 Bodde 1522 i Aurland og var en av de største skatteyterne i Sogn. Han betalte 34 lodd sølv. Ættegarden var den store gården Underdal i Aurland. Fogden før han inn i manntallet som "Anfind paa Soop" I det samme manntallet nevnes også "Anfinn paa Underdal" som betalte 4 lodd sølv i skatt. Sollied antar at det gjelder far og sønn. Soop, Anfinn Andersson (I447)
 
76 Bohusläns regiment
Bullaren kompani
Krokstad sogn
Hogane rote 
Högström, Anders (I2669)
 
77 Bonde og gaardbeboer Andersen, Engebret (I3933)
 
78 Bonde og gaardbruger Gudmundsen, Christopher (I1168)
 
79 Bonde og gaardbruger Hansen, Peder (I3441)
 
80 Bopel ved konfirmasjon Seldvik. Strøm, Sofus Berthold (I150)
 
81 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I90)
 
82 Bopel: Guldalsgt. 13 Gulden, Per (I136)
 
83 Bopel: Guldalsgt. 13 Gulden, Per (I136)
 
84 Bopel: Guldalsgt. 13 Strøm, Rønnaug Elfrida (I145)
 
85 Borgermester i Throndhjem Arctander, Peder Nielsen (I276)
 
86 Bosted folketelling 1910:
Halvkandebakken 4 
Frantzen, Daniel (I3181)
 
87 Bosted: Haug Gulden, Per (I136)
 
88 Bosted: Søndre Glende Aslachsen, Holm (I1170)
 
89 Bosted: Vestre Kjøle
Foresatt: Lars Hansen, Vestre Kjøle 
Nielsdatter, Gunild Maria (I594)
 
90 Brandkonstabel Enkemann Paul Jensen og Pige Gulborg Gudbrandsdatter.

Uekte

Foreldrenes Bopel:
Ve pleiehjem

Faddere:
Moderen
Olava Martinsen
Bestyrer Halvor ....
Andres Ratnerud 
Paulsen, Olaf (I400)
 
91 Brankonstabel Lassen, Paul Brodahl (I405)
 
92 Brigida Haraldsdatter (i Sverige kalt Birgitta Haraldsdotter), født etter 1130, var dronning i Sverige.

Hun var frilledatter av kong Harald Gille, men morens navn er ukjent. Tora Gudmundsdatter, med hvem kongen fikk Sigurd Munn, kan også ha vært Brigidas mor.

Gjennom sitt ekteskap med Magnus Henriksson var hun svensk dronning fra 1160–61. Etter at hennes tredje make Birger døde i 1202, tilbrakte hun sine siste år i Riseberga kloster, hvor hun også ble gravlagt. Som kongsdatter og ektefelle til politisk ledende menn, hadde hun en posisjon som ga politisk innflytelse.

https://no.wikipedia.org/wiki/Brigida_Haraldsdatter 
Haraldsdatter, Brigida (I6933)
 
93 Brudgommens far; Jordeier Jens Jensen
Brudens far: A. Kristoffersen Lidskrabben
Forlovere: Musiker Thorvald Wahl
Kondutør J. Wahl. 
Familie F79
 
94 Budeie Johnsdatter, Gunhild (I2814)
 
95 Budeie Andreasdatter, Anna (I6163)
 
96 Buris Henriksen (født ca. 1130, død 1167) var dansk prins og hertug av Sønderjylland. Han var sønn av Henrik Skadelår og Ingerid Ragnvaldsdatter, og dermed sønnesønns sønn av Svend Estridsen. Han var gift med Luitgard av Stade, datter av Rudolf 1. av Stade og Richardis.

https://no.wikipedia.org/wiki/Buris_Henriksen 
Henriksen, Buris (I7291)
 
97 Caroline Victoria Jenson, 92, passed away Saturday, June 20, 2009. Funeral Services will be 11:00 a.m., Wednesday, June 24, at Hope Lutheran Church. Visitation will be from 10-11:00 a.m., at the church. Burial will be at a later date in Norge, Virginia.
Caroline was born September 28, 1916, in Presho, South Dakota to Rev. and Mrs. O.C. Rolfsen. She was preceded in death by her husband, Rev. J.B. Jenson, son, Paul and a brother, Rolf Rolfsen. Caroline is survived by a sister, Norma Jurisson, three sons, Rev. James B. Jenson and wife, Yi, Rev. Willis Jenson, Barton Jenson and wife, Heather, 12 grandchildren and 6 great grandchildren. 
Rolfsen, Caroline Victoria (I4425)
 
98 Carsten Balthazar Conradi (født 18. desember 1799 i Fredrikshald, død 2. juli 1862 i Drammen) var en norsk politiker, jurist og embedsmann.

Han arbeidet i justisdepartementet fra 1825 til 1829, var auditør i artilleribrigaden fra 1829 til 1833, assessor i Bergens stiftsoverrett fra 1833 til 1839, byfogd i Bergen fra 1839 til 1848, og sorenskriver i Lier fra 1848. Han ble valgt som stortingsrepresentant for Bergen på Stortinget i periodene 1836-1841. I 1837 og 1838 var han ordfører i Bergen.

Etter hans anmodning ble det 28. desember 1837 foreslått at bystyret skulle forholde seg til et nærmere fastsatt reglement, «for til forsamlingen at indkomme med indstilling om, hvorvidt der bør fastsættes noget reglement for dens fremtidige forhandlinger, samt, om dette maatte antages, at fremkomme med forslag til et saadant reglement». Dette reglementet ble vedtatt 28. desember 1838 og ble stående uforandret inntil det ble revidert i 1904.

https://no.wikipedia.org/wiki/Carsten_B._Conradi 
Conradi, Carsten Baltazar (I5441)
 
99 Carsten Balthazar Hansteen (født 26. september 1856, død 22. september 1923) var en norsk prest.

Carsten Hansteen var sønn av prost Wilhelm Hansteen (1820 - 1913) og Eleonore (Nora) Christine Emilie Conradi (1830–1897). Han ble student i 1874 og cand. theol. i 1880. Fra 1881 til 1882 var han lærer ved forskjellige skoler i Kristiania, før han ble ansatt som sjømannsprest i New York. Fra 1889 til 1894 var han Sjømannsmisjonens emissær i Norge.

I 1894 ble Hansteen utnevnt til sogneprest i Ulstein. Fra 1899 til 1907 var han sekretær i Kristiania Indremission. I 1907 ble han sogneprest i Domkirken i Bergen og stiftsprost i Bergen. Han beholdt dette embetet til sin død.

Hansteen var redaktør av For fattig og rig fra 1890 til 1891. Han stiftet det første menighetsbladet i Bergen, Godt Budskap. Som sekretær i Kristiania Indremission redigerte han organet Bymissionæren. Han skrev også en rekke større og mindre skrifter, blant andre Søndagsskolen (1893 - 1895), Kristiania indremissions historie i 50 aar (1905) og Av det norske kristenlivs psykologi (Bibliotheca Norvegiæ Sacræ, 1922).

Kilde: Wikipedia (http://no.wikipedia.org/wiki/Carsten_Hansteen) 
Hansteen, Carsten Balthasar (I3961)
 
100 Carsten Hansen Tanche (om. 1570 - 1650) var borgermester i Haderslev, samt borger og rådmann i Maribo på Lolland.[trenger referanse] Dessuten fantes det en annen og eldre mann i Haderslev som het Carsten Tanche.[trenger referanse] Han var død før 1605. Det var denne og hustruen Anna som skjenket byens kirke to lysestaker. Tanche, Carsten Hansen (I5485)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 19» Neste»