Notater


Treff 151 til 200 av 943

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 19» Neste»

 #   Notater   Linket til 
151 Dødsårsak:
Faldt i en Gryde med kogende Vand 
Jacobsen, Ole (I1596)
 
152 Dødsårsak:
Forstoppelse 
Johansdotter, Elisabet (I2162)
 
153 Dødsårsak:
Lungebetennelse 
Johannesdatter, Inger Marie (I1041)
 
154 Dødsårsak:
Meslinger 
Olausson, Johannes (I2345)
 
155 Dødsårsak:
Meslinger 
Olausson, Andreas (I2503)
 
156 Dødsårsak:
Tyfus 
Hansson, Olaus (I2161)
 
157 Dødsårsak:
Tæring 
Andreasdatter, Berthe Johanne (I2867)
 
158 Dødsårsak: Bevistløs. Kjørte i rekkverk. Dahl, Hans Jakob (I1837)
 
159 Dødsårsak: Uttærende sykdom Torgersdatter, Ingeborg (I2026)
 
160 Edith Synøve Breiby Hansen (født 25. august 1920, død i Oslo 4. januar 2006) var aktiv i den kommunistisk ledede motstandsbevegelsen i Oslo under okkupasjonen. Den 18. mai 1942 ble hun arrestert under Gestapos aksjon mot ledelsen i NKP, som da holdt til på Grorud. Hansen ble forhørt på Victoria terrasse og deretter satt på Grini. I juli 1944 ble hun overført til konsentrasjonsleiren Ravensbrück i Tyskland, og var der til freden.

Edith Breiby giftet seg med Boris Hansen i 1945. De to kjente hverandre fra motstandskampen, og ble arrestert under den same gestapoaksjonen. Familien bodde først en tid i Holtet hageby på Bekkelagshøgda i Oslo, seinere på Abildsø i samme by. 
Breiby, Edith (I4033)
 
161 Edward Hunter Mitchell, prominent Davis County resident, and stone cutter on the Salt Lake Temple died at his home in Woods Cross at 12:25 A.M. Monday morning (July 14, 1924) of diabetes at the age of 65 years, after a serious illness of six weeks. He had been ailing for some ten years, and but a week before his death he had been removed to his home from the L.D.S. hospital where for a month he had taken the newly discovered serum treatment for the disease. Only momentary relief was afforded by the treatment and the disease returned in all its acuteness after he left the hospital.

Mr. Mitchell is a son of the late Benjamin T. and Susan Huston Mitchell, and was born in Salt Lake City, August 17th, 1659.

As a young man he learned the stone cutting trade and cut stones for the Salt Lake Temple throughout its erection, for the Catholic Cathedral of Brigham street, for the Deseret News building, the McCune residence, now the building occupied by the L.D.S. school of music and many other public and private buildings in Salt Lake City and vicinity. He also worked at the Working Mens Co-op or a few years.

In 1892 and for the succeeding seven years, he was engaged in the sheep business as sheep owner in Toole county. In 1899 he moved to Davis county where he purchased the Frank Grant farm and engaged in farming and dairying which occupation he had continued to pursue until the time of his death.

By nature public spirited, interested in education, and all things for the betterment of the community, country, and state in which he lived, Mr. Mitchell served a four year term as school trustee of the West Bountiful School District before the consolidation of the several school districts of the county during which time he superintended the building of the best Bountiful school house, and again as member of the Board of Education of the Davis County School District immediately after the consolidation for one term.

Continuously active in a religious way, Mr. Mitchell was counselor to Bishop William Winegar for a number of years and filled various offices in the Latter-Day Saint Church.

As a representative of the Utah Fire Clay Company of Salt Lake City and various other corporations of the intermountain area and as a business man, he was distinguished by his scrupulous honesty, which trait he stressed and exemplified.

Mr. Mitchell was essentially a home man. He married Mary Emery on the 7th of July 1881 and raised a family of fourteen children, all of whom survive, a really remarkable witness of the parental qualities, the care and tender family devotion of Brother and Sister Mitchell.

Surviving are his widow, Mrs. Mary Emery Mitchell children, Mrs. Alma Hepworth, Mrs. Andrew Smith, Herbert B., David, Georgia, Lucille, Bernice, Alfreda„ and Ida all of Woods Cross; Edward E. Mitchell of Bountiful; Mrs, Ray Stringham of Holden; Mrs. Alma Taylor, and Mrs. Roy Taylor of Salt Lake City, and Frank H. Mitchell of Ophir and thirty-nine grandchildren. 
Mitchell, Edward Hunter (I4183)
 
162 Eirik Sigurdsson var en norsk jarl. Han var en utenomekteskapelig sønn av kong Sigurd Munn.

Eirik hadde ifølge Sverres saga besøkt Det hellige land, hvor han hadde dukket seg i Jordan med et brennende lys i hånden og kommet opp igjen med lyset like brennende «som tegn på at han virkelig var kong Sigurds sønn». I 1181 bar han jernbyrd i Nidaros til ytterligere bevis for sin herkomst. Han kjempet for Sverre Sigurdsson mot Magnus Erlingsson og var blant annet med i slaget ved Fimreite.

Senere fikk Eirik jarlsnavn og Viken og Opplandene i forlening, men et par år etter døde han i Tønsberg – etter sigende drept av «onde menn».


Kilde:
Store norske leksikon
https://snl.no/Eirik_Sigurdsson 
Sigurdsson, Eirik (I6931)
 
163 Elias (Hansen) Figenschou (født ca. 1600, død ca. 1661) var en av Norges fremste barokkmalere på 1600-tallet.

Det antas at han har gått i lære i Amsterdam, hvor han har hatt forbindelse med andre kunstmalere. Hans arbeider har flamsk påvirkning, med direkte "lån" fra Rubens slik det kommer til uttrykk blant annet i Figenschous altertavle i Voss kirke. Han har malt en rekke presteportretter, portrettmedaljonger av tyske kjøpmenn og epitafier.

Figenschou kom til Bergen og er oppført i Skattemanntallet der fra 1645. I 1652 ble han omtalt han som "Kontrefejeren i Bergen, Elias Fugelschoug". Det hersker allikevel usikkerhet med hensyn til når han kom til Norge, han kan ha virket i Bergen allerede fra rundt 1630.

Figenschougs presteportretter omfatter blant annet ekteparet Miltzow fra 1633 og portrettene av sogneprest Erik Nordal i Leikanger prestegjeld og hans andre ektefelle Lene Splidsdatter, de siste to fra 1641. Maleriene av Nordal og ektefellen henger i Leikanger kirke i Leikanger.

I tillegg til portretter utførte han religiøse motiver, både epitafier og malerier til altertavler. Han malte også Norges første kjente landskapsmaleri, av Halsnøy kloster i 1656, dette tilhører Skoklosters slott utenfor Stockholm og har muligens kommet dit som krigsbytte. Samme år malte han et portrett av Christian IV av Danmark og Norge på likstrå, det er sannsynligvis en kopi etter Berent Hilwaertz.

Kilde: Wikipedia
https://no.wikipedia.org/wiki/Elias_Figenschou 
Figenschou, Elias Hansen (I3881)
 
164 Elias Olufssøn Soop var Godseier på Nordmøre og i Sogn. Han giftet seg med Anne Lauritsdattter. Soop, Elias Olufsøn (I287)
 
165 Elk, Spokane, Washington, United States Sorenson, George L. (I6355)
 
166 Else Pedersdatter (Thøgersen Løvenbalk) død 1591. blev 1577 gift med faderens dygtige elev Jacob Jensen Holm (1543-1609.), som var født i Viborg søn af Jens Holm, der var borger sammesteds. Han skal være blevet student fra Viborg Skole og rejst 1571 med Absalon Juel fra Mejlgaard til Wittenberg, hvor han forsatte sine studier i samliv med Melanchthons disciple. 1574 skal han have taget magistergraden, og samme år udgav han en græsk afhandling om "Dyden". Efter sin hjemkomst virkede han en længere årrække i Viborg, først, fra 1574, som rektor og senere, fra 1582, som sognepræst ved domkirken. Iblandt hans disciple i Viborg Skole nævnes den senere bekendte Biskop H.P. Resen. 1587 blev han biskop i Ålborg (Rudolfi Kirke) viet af sin svigerfader Peder Thøgersen (Løvenbalk) biskop i Viborg. 1604 var han med de øvrige jyske bisper hos Christian den IV i Haderslev, vistnok for at forhandle om en ny skoleordning, og 1606 deltog han i en forhandling om exorcismens afskaffelse, som han bestemt frarådede. Han døde 29. maj 1609. Han ægtede i andet ægteskab i 1595 Elsebeth datter af borgmester P. Hegelund i Ribe. Elsebeth blev efter J.J.E.'s død igen gift med hans efterfølger Biskop Christen Hansen Riber.

http://www.vgp.dk/tree/lovenbalk.htm 
Løvenbalk, Else Pedersdatter (I7448)
 
167 Else Wahl dåpsvitne

Pige Mariane Hals fadder

Soldat Anton Hansen Fjeld fadder

Skibstømmermand Andreas Hansen fadder

Kone Maren Hansen fadder

Jordemoder Margrethe Johnsen heimedøypar

 
Gulden, Arthur Hjalmar (I6184)
 
168 Elvearbeider Jensen, Jens (I174)
 
169 Emigret til New York 20 april 1926 med Stavangerfjord. Medbrakt kr. 200,-.
Formål: Utvandret av Akershus for bedre fortjeneste, 
Gulden, Jørgen Halfdan (I1974)
 
170 Emigret til New York 9 sep 1921 med Stavangerfjord. Medbrakt kr. 200,-.
Formål: Til sin bror

Ankomst Ellis Island, New York 20 sep 1921. 
Gulden, Jørgen Halfdan (I1974)
 
171 Emmigrert til San Francisco 07.10.1910 med Hellige Olav for bedre fortjeneste. Medbrakte penger kr. 100,- Grønstad, Barbra Charlotte (I2411)
 
172 Employed as blacksmith Andreasen, Otto (I6294)
 
173 Endre P. Bjøkne giftet seg med en ukjent person. Han ble født ca 1560. Han døde etter 1628 i Lesja.
P'en i navnet er avledet av hans bumerke som inneholder en E og en P.I Endres tid var det nok god økonomi på Bjøkne. I et brev fra 1628 framgår det at kong Christian IV lånte penger av folket i bygda, og at Endre og hans to sønner, Tosten og Mads, lånte ut til sammen 150 lodd sølv, eller 2,19 kg. I penger svarte dette til 75 daler - som de 20 år senere kunne få kjøpt 25 kyr for. Bare rentene på 6% (4,5 daler), kunne de få kjøpt 1,5 kyr for. [Bygdeboka for Lesja] 
Bjøkne, Endre P. (I2909)
 
174 Engeland var husmannsplass under Løvestad vestre i Spydeberg. I Spydeberg bygdebok bind 1/1 side 207 fortelles at Aslak nevnes på Engeland i 1770 og i 1795. Engeland, Aslach (I1199)
 
175 Enke
Lægdslem 
Borgersdatter, Ingeborg (I5368)
 
176 Enke, fattiglem Jørgensdatter, Jørgina (I308)
 
177 Enkem. Skomager Anders Christiansen Roppestad og Pige Nicoline Johansdatter Sparrødningen Familie F685
 
178 Enkemand Fisker Fattiglem Johannesen, Johannes (I593)
 
179 Enkemand Husmand Martin Olsen
Pige Inger Monsdatter 
Familie F2643
 
180 Enroul matros Hansen, Jens (I1855)
 
181 Erich Larsen fadder

Peder Andersen fadder

Ole Hansen fadder

Pernille Erichsdtr. fadder

Gunne Erichsdtr. fadder 
Syvertsdatter, Kirsti (I6183)
 
182 Erling var en mektig herse over landet fra Sognefjord til Lindesnes og var den gjeveste av alle lendermenn i Norge. Han førte et stort hus med mange menn i sin tjeneste, såvel hjemme som i hærferd.
Fra Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 54:
"På Hordaland var det mange gjeve stormenn, som var kommet av Horda-Kåres ætt. Han hadde hatt fire sønner; den ene var Torleiv Spake, den andre Ogmund, far til Torolv Skjalg som var far til Erling på Sola; den tredje var Tord, far til Klypp herse, som drepte Sigurd Sleva Gunnhildsson; den fjerde var Olmod, far til Askjel, far til Aslak Fitjaskalle. Det var den største og gjeveste ætten på Hordaland. "
Fra Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 22:
"Det har alltid vært sagt at Erling var den gjeveste av alle de lendmennene som har vært i Norge. Dette er barna til Erling og Astrid: Aslak, Skjalg, Sigurd, Lodin, Tore og Ragnhild som var gift med Torberg Arnesson."
Han var med kong Olav Trygvesson på toget til Vendland.
I begynnelsen kjempet han mot Olav Haraldsson, men etter slaget ved Nesjar kom det til forsoning, hvorved Erling måtte gi avkall på endel av sine len. Det ble senere brudd mellom ham og kongen. Erling reiste da til kong Knud i England. Da han kom hjem, prøvde han å overraske kongen da denne skulle fare fra Viken til Trondheim. Men Erling var uheldig og ble selv overrasket. I en trefning ved Tungeøyene ble Erling overvunnet og måtte overgi seg. Kongen hånte ham, og han ble drept av sin frende og fiende Aslak Fitjaskalle. Dette ble senere skjebnesvangert for kongen. 
Sole, Erling Skjalgson Av (I1281)
 
183 Etter at Anders døde i 1751 overtok Ahlet jektefarten en tid før Moursund kom til og overtok:
"Dend 10de Junj 1754 nestefter blev holden almindelig Sommer og leedings bergs Ting paa Gaarden Elvevold med Helgøe tinglavs almue hvorda Retten blev betient af mig Sorenskriver Thomæsøn tilligemed efterskrevne Eedsvorne laugrettes mend neml: ...
Sal: Anders Kiils Enke som holder bøygde fahr for Tromsøe Sogens almue, lod ved Sr: Giævers tilspørge Tromsøe Sogens almue om de ikke fremdeeles ville vedblive hendes Jægt, som forhen med deres førring til Bergen, hvortil de svarede samtl: saa mange som vare tilstede at de agter ikke at have deres førring med nogen anden Jægt end hendes bøydefars Jægt som forhen, saasom de intet har at klage paa hendes Jægt, men ville gierne vedblive den fremdeeles, ald den stund de intet har at klage med føye paa Jægten.

Nils Nilsen Cardin ble stevnet til tinget for Helgøy 07.06.1757, fordi han angivelig skulle ha stjålet 6 ruller tobakk fra en kiste tilhørende Hans Rasmussen Giøsøen. Denne hadde tobakken under føring og tilsyn for Morten Heggelund. Nils Nilsen Cardin fra Ravnefjorden var håsetter på Anders Kiils enkes jekt og ble mistenkt fordi "hand (...) var en dag alene paa Jegten tilligemed en anden fin som var haasetter, og de andre Jægtefolk vare paa land da Jægten laa i Havnen ved Bensjorden". Nils Nilsen Cardin møtte på tinget og «kunde ikke nekte at han gjorde dend misgjerning at opbryde dend kiste tobak og borttog de 6 Ruller deraf og ligesaa opbrød en anden kiste som hand hafte under føring selv for Carl Andersen i Balsfjorden, hvoraf hand borttog 8 ruller». Den andre, Nils Mikkelsen, var ikke med på tyveriet da han lå drukken og sov da det hele skjedde. Han falt forøvrig senere overbord og i sjøen fordi han var drukken.
Da Nils hadde tilstått tyveriet var det ikke nødvendig med noen sak, men siden han ikke var innkalt til tinget, "til Doms lidelse" ble saken utsatt til neste års ting. Her framsto Nils på nytt og tilsto sin "misgjerning" samtidig som han fortalte at "hand har levered vedkommende det stjaalene verd tilbage", noe de bestjålne kunne bekrefte. Videre kunne han ikke si om saken, "men hans gamle foreldre som vaer nærværende bad for deres søn om en mild Dom for denne forseelse". "Ombudsmanden Sr. Lindegaard paastoed Dom over han for denne hans begangende Tyvs gjerning, andre til Excempel". Madame Kiils sønn, Hans Kiil, beklaget seg over at de ofte var plaget med tyveri fra jektene og mente derfor at Nils måtte bli "straffet til Exempel for andre".
Retten kom fram til at Nils var straff skyldig og at han etter "den Kongel. Forordning af 5te Februari 1751" kunne straffes med "Kagstrygen og brændemerge, samt hendømmelse til Slaveri". "Kaken" var stedets skampel hvor de dømte ble bundet, mens bøddelen utførte hudstrykningen (kakstrykningen) og brennemerkingen. Det hele skulle skje i almuens påsyn til skrekk og advarsel. Nils slapp imidlertid sin "Doms lidelse" på offentlig sted. Han ble ansett til en mildere straff og dømt etter "Lovens 6te Bogs 17 cap: 33 art" til "at miste sin Hud i et Fængelse". For Nils betydde det vel liten forskjell hvor avstraffelsen foregikk.
Øvrigheten trodde nok at straffen fikk andre til å avstå fra lignende "isgjerninger". Rikfolket kunne håpe på at de fikk ha sitt i fred for fattigfolket som stjal.

I 1767 opptok Ahlet lån med pant i hus, jekt og løsøre:
"Bentsjorden, Hillesøy [Tromsøsundet] - Jekt.
Pantobligasjon fra Ahlet, Sal. A. Kiihls, til prost Johannes Irgens på 800 Rd. med pant i hus, jekt og løsøre,
datert 02.01.1767 og tinglyst 17.06.1767.
Jekt.
Pantobligasjon fra Alida(?), Sal. Anders Kiils, til mad. Bergitte, Sal. Anders Moursund,
på 203 Rd. med pant i jekt,
datert 12.12.1766 og tinglyst 17.06.1767".

Et "Siele Register over Tromsøe og Helgøe Menigheder saaledes som de befandtes at være udi Tall d: 15. aug: 1769" viser:
"Gardernes Nafne:
Bensjorden
Brukarar og koner:
Aleth Kiil Enke - 66 [år]
Born:
Hans Kiil - 36
Tenarar:
Peder Peders. - 28, Rasmus Ols. - 18, Kristense Jansd. - 40
Ingebor Hansd. - 39, Anne Martha Kielsd: f:B: - 8, Birgitha Jensd: - 11"
Husholdet på Bentsjord i 1769 var stort. På gården satt også Birgitte Hansdatter som var enke etter Anders Andersen Moursund d. y., Anders Kiil's fetter. Under rubrikken «Tenarar» finner vi "Wivik Maursund", enken etter Anders Andersen Moursund d. e., bror til Ingeborg Andersdatter som var mor til Anders.
"Brukarar og koner:
Birgitha Maursund Enke - 61
Born:
Hans Maursund - 29, Maren Maursund - 32, Hvivik Maursund - 27, Maren Rejnert - 32
Tenarar:
Ole Ols. - 36, Knud Knuds: - 28, Bernt Friis - 19, Halvor Jons: - 55, Hans Jacobs: - 53
Morten Lars: - 29, Hans Erichs: - 25, Evert Hammand - 28, Ingbor Pedersd. - 61
Giertrue Jonsd. - 22, Karen Hansd. - 24, Wivik Maursund Enke - 92, Peder Lars. - 30".

Skifte etter Ahlet ble avholdt 07.02.1789:
"Anno 1789 den 7de Februarü Sluttet Skifte efter afg.: [afgangen] Ahlet Mortensdatter Heggelund paa Svendsbye i Helgøe Tinglov. Dette Fallit Boe er registreret d: 25 April 1788 og Auctioneret den 3de Augusti Samme Aar Saaledes
Effecterne: - Kiøberne:
....
Summa Auctionens og Boets Beløb - 99 Rd: 7 sh:
Derimot er Boets Giæld og Besvær følgende:
....
Naar anførte prioriterede Giæld tilsammen 51 Rd: 4 mark 6 sh: fradraget Boets Beløb - 99 Rd: 7 sh:,
bliver igien til den u-prioriterde Giæld 47 Rd: 2 mark 1 sh:,
Bemelte Boets uprioriterde Giæld er tilsammen 79 Rd: 5 mark 13 sh:,
altsaa kan for hver fordrende Rdr: faaes pro quota 56 6408/7677 sh:, der beløber som følger:
....
Derefter enhver Sit udlæg kan annamme
O. B. Heiberg". 
Hegelund, Ahlet Mortensdatter (I4)
 
184 Etterslekt sitter på Lerberg på Ask , Østre Bergsund , Buttingsrud og på Semmen. Navnet Lerberg kommer fra "Lerberg paa Stranden" dvs. fra Ask ved nordenden av Tyrifjorden. Den første av slekta som bosatte seg der var Asle Trulsen Bergsund fra Ådal som i 1734 kjøpte gården av Lars Rolvsen. Han betalte da 720 riksdaler. Gården var i sin tid en del av Norderhov prestegårds gods, nevnt i 1575. I løpet av 1700tallet kom gården over på private hender og i 1711 var der oberst Nikolai Sibbern, eieren av Sørgefoss bruk som eide gården. (kilde: Ellen Gilhus)

De hadde totalt 6 barn. Vi vet lite om Busteruds eiere i årene før 1722. Da får vi vite at eieren het Johannes Svendsen. Ved skjøte av 22. mai 1722 solgte nevnte Johannes Svendsen gården Busterud til Asle Trulsen Bergsund (1672-1765), som også eide gods i Somdalen, Bergsund og Lerberg. Ved skjøte av 28. april 1723 solgte Asle Trulsen gården Busterud til Gudbrand Olsen Bergsund, som i 1703 hadde kjøpt 3 1/4 skinn i Østre Bergsund av Søren Hansen Lemmich. Gudbrand Olsen hadde da bodd på Busterud i flere år.

Den 5. oktober 1712 solgte de øvrige søsken all sin odelsrett og tilstand i Søre Semmen, ialt 5 fjerdinger og 8 settinger tunge, til sin bror Asle Trulsen, som da bodde på Østre Bergsund. Hver bror fikk 10 rdl og hver søster 5 rdl. Asle var født på Søre Semmen, og hadde som den eldste i søskenflokken best odelsrett til garden, som hans far hadde solgt til Peder Andersen Holst, Semmen, mens Asle var mindreårig. Denne sin odelsrett i Semmen makeskiftet han i 1715 med sin svigerfar Peder Andersen Holst, mot at Asle overtok skyldgodset i Østre Bergsund. Asle ble således boende i Østre Bergsund det meste av sitt liv, og døde der i 1765. Han ble begravet ved Haug kirke 24/4-1765. Den 28. april 1723 makeskiftet Asle med Gudbrand Olsen Bergsund, da boende på Busterud, Gudbrands 3 1/4 skinn i Østre Bergsund mot Busterud, som Asle eide. Asle ble også ved kjøp eier av skyldgods i Somdalen+ halvparten av en kvernedam i Somma med hus og grunn. Som sin hustrus arvelodd ble han eier av en bråte under Søre Semmen, kalt Skriverbråten. Ved skjøte av 11. januar 1734 kjøpte Asle Trulsen garden Lerberg på Stranden av Lars Rolvsen, opprinnelig fra Nøkleby på Jevnaker. Prisen var 720 rdl. Det var skifte etter Kari Pedersdatter 27/10-1742. Boet eide gods i Østre Bergsund, Lerberg og Somdalen. Nettoformuen var anslått til 1776 rdl. Enkemannen frafalt sin boslodd mot å få utlagt som livøre 400 rdl. i Østre Bergsund pluss endel husdyr. Hele boet ble så delt mellom barna. Hver sønn fikk 355 rdl, hver datter fikk177 1/2 rdl. For dette ble det gitt dem utlegg i boets fastegods og løsøre.

Ved skjøte av 26. mai 1723 undertegnet på Rosenberg slott av Fredrik den fjerde, ble Viker kirke i Ådalen solgt til Daniel Ramus. Kirken var i hans slekt til den i 1738 ble overtatt av dalens folk, representert ved Asle Bergsund, Iver Flaskerud, Jon Haugerud, Gunvald Strande, Anders Lysti og Torgrim Næs.


Det er mulig noe blir dobbelt her men Asle makeskiftet svigerfarens skyldgods i
Østre Bergsund mot sin odelsrett m.m. i Søndre Semmen (se nedenfor), og kjøpte
resten av gården Østre Bergsund av Gudbrand Olsen i 1715. Gudbrand Olsen fikk i
stedet gården Busterud. Asle kjøpte også noe skyldgods i Somdalen, og han kjøpte
Lerberg på Stranden i 1734, en gård hans nest eldste sønn Anders Aslesen overtok.
Asle og Kari bodde på Østre Bergsund. Asle Trulsens sønnesønn, Asle Trulsen
Bergsund d.y. (1746-1819), som 1775 ble gift med Marte Pedersdatter Søre
Semmen, bosatte seg på Søre Semmen, se senere i historien.
Den 5. oktober 1712 ble det inngått en avtale mellom Asle Trulsen og hans søsken
(fra pantebok 2, side 237):
Undertegnede av Norderhaugs prestegjeld på Ringerike, Carl Trulsen, Christoffer
Trulsen, Halvor Trulsen, Johannes Sørum på min hustru Guri Trulsdatters vegne,
Ole Ellingsen Næs på min hustru Ragnil Trulsdatters vegne, Syver Semmen på min
hustru Marthe Trulsdatters vegne og Michel Amundsen på min kvinne Barbro
Trulsdatters vegne, kiendis og herved for alle vitterlig gjør, at vi samtlige af egen
fri vilje og velberåed hu, som og med våre hustruers ja og samtykke, har avstått og
overdragit, som og ved dette brevs kraft, selger, avstår og overdrager til vår
elskelige broder og svoger, erlig og velforstandige mann, Asle Trulsen, nu boende
på østre Bergsund i Ådalen på Ringerike, all våres odelsrett og tilstand til og udi
den gård søre Semmen, som af Peder Andersen nu beboes, skyldende ialt 5
fjerdinger 8 settinger tunge.
(Hver bror fikk 10 rdl, hver søster fikk 5 rdl - og Semmen skulle tilhøre Asle
Trulsen og hans hustru Kari Pedersdatter og deres arvinger).
Tre år etter inngikk Asle Trulsen og hans svigerfar følgende kontrakt (Pb. 2 side
212b):
Asle Trulsen på Østre Bergsund og Peder Andersen på Søndre Semmen inngår en
vennlig kontrakt og forening:
Jeg Asle Trulsen er rett odelsbåren arving til Søndre Semmen, efter at jeg som
eldste broder har tilforhandlet med av mine søsken og redelig betalt for deres
odelsrett uti forskrevte gård. Men efterat dito Semmen av min salige fader Truls
Aslesen var solgt til avg. Jens Thygesen, forrige sorenskriver, og bem.te Thygesen
igjen ved kjøp transportert til min kjære verfader Peder Andersen, og da som loven
tillater barna at innløse det odelsgods som fader og moder har bortsolgt i deres
umøndige år, så lyser jeg pengemangel for igjen gården at innløse.
Men min kjære verfader Peder Andersen hadde i minnelighet presentert meg
penger for å innløse gården, hvilket jeg ingenlunde hverken kan eller vil motta.
Men vil min kjære verfader Peder Andersen resoluere med betenkende at give meg
jordegods for min odels og løsningsrett, så jeg og min hustru og barn kan ha voris
næring av, vil jeg da dette la meg bekvemme og ikke gjøre min verfader nogen
fortred.
Da efterdi jeg Peder Andersen ingenlunde kan fornøye min svoger (eg. svigersønn)
Aslach Trulsen med penge for hans foromrørte odels og løsningsrett, så har jeg av
fri vilje og med min kjære hustru Barbro Olsdatters gode rådføring, avstått til voris
kjære svoger Asle Trulsen og hans hustru Kari Pedersdatter 11 3/4 skinn
jordegods i Østre Bergsund med bøksel og herlighet.
Hvorimot jeg Asle Trulsen med min hustru Kari Pedersdatters rådføring, aldri
ydermere herefterdags vil tilegne oss noen odel eller odelsløsnings rett i forn.
gård Søndre Semmen, og betaler i vederlag til min verfader Peder Andersen ett
hundre riksdaler courant.
Søndre Semmen 18. januar 1715. 
Bergsund, Asle Trulsen Semmen (I727)
 
185 f. ca. 1650 på Hval, søndre?, Norderhov, Buskerud, yrke: Gårdbruker, d. etter 1711 på Vang nedre, Jevnaker, Oppland.

Jens ble bruker på Vang innen 1689, trolig har han kommet dit det året eller året før. 12/7 1689 ble han stevnet av rektor ved Christiania Skole Magister Niels Biørnschouf for resterende landskyld av Hval for 1686 og 87 (farsgården i Norderhov), samt for åbot. Det ble i retten lagt frem en attest datert [1688?], om at Jens fraflyttet Hval etter lovlig oppsigelse. Han er også nevnt på tinget 12/3 1689.

Samme år, 1689, stevnes Jens av borger i Chra. Paul Ibsen for at han skal ha bemektiget seg av finnen Paul Andersen Sparens/Sparrens gods. Jens forklarte at han hadde mottatt en sort hest, som var udyktig og gikk for "vrak". Vitnene som ble nevnt var Peder Rasmussen Rå, Ole og Peder Knestang, Paul Alfsen Hval og Halvor Thomassen Knestang.

Jens Amundsen kalles gjestgiver i 1690, og gjestgiveri hadde det også tidligere vært på Nedre Vang.

I 1690 stevnes Jens av Anders Jørgensen boende ved Hønefossen, for et "skjut" (en hoppe) Jens har kjøpt av ham, men ikke betalt. Dømmes til å betale 6 rdl. som han hadde lovet.

Tb. 15/11 1690: Jens og Torger Vang, Abraham Richardsen Tørbjørnrud, Lars og enken på Moe, Lars Hauger, Lars Opperud, Paul Rønnerud, Guttorm Kveldsrud og Paul Brattval har innstevnet Torger Velo, Halvor Rustad, Peder Hvaterud, Hans Skårud og Peder Greftegrev for ulovlig hugst av sagtømmer i deres gårders tilliggende skog. De saksøkte hevdet at hugsten var gjort i allmenningen, ikke i saksøkernes gårdsskoger. Saken ble henvist til befaring når marken var ledig for snø, og i mellomtiden ble det tatt arrest i tømmeret.

Tb. 32 fol. 73a 16/11 1693: Anders Larsen Ulven er stevnet fordi han har slått Jens Vang siste 14. august. Seneste ting på Vang kom Jens Amundsen inn i stuen hos Rønnov Vang hvor der var bulder og larm, og spurte hva for et hus de holdt. Sagde så Rønnov Vang: Hvad holder vi for hus, mener du vi holder horhus? Anders Larsen [Rønnaugs sønn] og Gulbrand tambur som hadde fått mat sprang opp og skuffet Jens Vang overende. Da Jens reiste seg igjen grep Anders Larsen ham i håret og rusket ham. Jens Vang og Anders Larsen ble omsider forsonet med hverandre og tok hverandre i handa på at de tilga hverandre krangelen. De ble begge av retten idømt en bot på 6 lodd sølv for slagsmålet.

Obligasjon 15/12 1703 fra Jens Vang til presten Peder Madsen Lyche, på 23 rdl. 1 ort, med forfall 14 dager etter St. Hans.

Jens levde ennå ved et skifte på Dælin 2/8 1707, og betaler skoskatt i 1711 for seg, kona og 6 barn. Han må ha dødd mellom da og 11/6 1714. 
Vang, Jens Amundsen Nedre (I872)
 
186 Fabrikarbeiderske Arb. p. Hjula Væveri Andreasdatter, Annette Olava (I5219)
 
187 Fabrikarbeiderske Arb. p. Hjula Væveri Andreasdatter, Anna Christine (I5226)
 
188 Faddere
A. Selquist med Hustru
Edvard Selquist
Hans With Andersvik
Anna Selquist
Hanna Selquist 
Jørgensen, Aldor Bergin (I4471)
 
189 Faddere
Anne Tøllefsd.
Ole Bjerklie
Iver Lars. Kjeldmoen
Henning Ols.
Lisabeth Pedersd.

Hjemmedåp
Af Ole A. Bjerklie 
Eriksen, Ole Johan (I1631)
 
190 Faddere
Augustinus Hollendernæss
Ole Knuds. Sultenvig
Erik Strømmen Anna Mathiasd.
Dorthe Jorgensd. Moen

Hjemmedåp
Hmd. af Jørgen Sommerbakken 
Hansen, Ole (I264)
 
191 Faddere
Carl Johannes. Nordeidet og
Kone Elen Olsd. ibid.
Bergitha Brun ibid.
Hans Severin Mortens. ibid. 
Jørgensen, Sivert Johan Endre (I4466)
 
192 Faddere
Cst. Skolelærer Lorents M. Lars. Søreide
Hans Mortens. ibid.
Hanna Figenschou Finkrogen og
Fru Emilie S. Kjelland 
Sørensen, Peder Jehard (I4493)
 
193 Faddere
Distriktslæge J. Stockfleth m. H. Karlsø
Ungk. Sedvard S. Sørens. Nordeidet
Pige Nikoline B. Jørgensd. ibid.
Ungk. Peter G. Sørens. ibid.
Pige Alette G. Sørensd. ibid. 
Martinsen, Sedolf Ferdinand (I4498)
 
194 Faddere
Elisæus Peders. Nordeide med Hustru
Optander H. Ottes. ib.
Lorents Lars. Søreide
Ingvardina Sørensd. Reinsvold
Martha M. Lorentsd. Bakkeby
Hjemmedåp
Af Faderen 09.09.1866 i Overvær af Elisæus Peders. m. Fl. 
Jørgensdatter, Nicoline Bergithe (I4470)
 
195 Faddere
Enoch Eriks.
Enoch Eriksens K.
Ragnild Jørgensd.
Anders Chr. Eriks.
Henrik Villums. 
Severinsen, Jacob Berg (I4968)
 
196 Faddere
Forældrene
Alfred Sørens. Sørejdet
Matilde Sørens. 
Martinsen, Henry Anaton (I4507)
 
197 Faddere
Forældrene
Gjøa Lundeborg

Hjemmedåp
Ole Bjerklie

Merknad
K: Død. 
Eriksen, Ole Johan (I193)
 
198 Faddere
Forældrene Ungk. Hagbart Hans. og
Pige Anny Ols. Karlsø
Ungk. Johan Oves. og
Pige Helga Ols. Karlsø

Introduksjonsopplysninger
Indledning 
Martinsen, Helmer Leonard (I4501)
 
199 Faddere
Gbr. Halvor Hans. Søreidet m. H.
Strandsidder Henrik Hans. Karlsø m. H.
Ungk. Lukas Sørens. Nordeidet 
Martinsdatter, Leonore Rebekka (I4500)
 
200 Faddere
Gbr. Hans Berteuss. Holmen &
Hust. Maren Jonsd.
Ungk. Ole Ols. Holmen
Pige Karoline Olsd. ibid.
Merknad
Grat. att. 26.09.1964 
Tomassen, Olaf Andreas (I4453)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 19» Neste»